Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Autonomous capabilities for multi-UAV operations

Tildelt: kr 0,50 mill.

Autonome droneoperasjoner Det raskt voksende markedet for droner har revolusjonert hvordan vi gjennomfører alt fra fotografering og filming til søk og redning. Mens droner i dag hovedsakelig er proprietære systemer som krever konstant menneskelig tilsyn, baner utviklingen av autonomi vei for droner som kan operere mer selvstendig, og gi mulighet til at flere droner kan virke sammen. Dette øker effektiviteten uten å fjerne den menneskelige operatørens kontrollmuligheter. Et multi-drone-system vil gjøre det mulig å søke over et område mye raskere, overvåke flere områder samtidig eller gjøre flere oppgaver på en gang uten flere operatører. FFI har utviklet multi-drone-systemet Valkyrie. Dronene som benyttes har både sensorprosessering og beslutningsautonomi ombord. Valkyrie er plattformuavhengig og det vil være mulig å integrere ulike typer droner, både multikopter til fastvingede droner, og eventuelt andre autonome farkoster og sensorsystemer. Hvilke systemer og hvor mange systemer handler først og fremst om å utvikle hensiktsmessige operasjonskonsept og tilhørende autonomifunksjonalitet. Plattformkonseptet gir en unik mulighet til å etablere en infrastruktur som kan tilpasses, skaleres, og utvides etter behov. Ved å se på Valkyrie som et "system av systemer", kan den inngå i en større verdikjede hvor ulike autonome enheter arbeider i takt for å oppnå felles mål. Det globale behovet for slik teknologi er sterkt voksende. Markeds- og industrianalysen som er gjennomført i dette prosjektet viser at det er rom for både store og mindre aktører. Den viser også at teknologien har et helt unikt verdiforslag i flere sektorer primært innenfor forsvar, søk- og redning, samt områdesikring. Analyser utført understreker teknologiens brede anvendelsesområde, og store potensiale.

Outcome: FFI has in this project done an evaluation of the demand for cost-effective UAVs and use of scalable software. FFI will support the establishment of a company based on research and technology developed at FFI. Possible impacts identified: 1) Potential higher productivity when implementing new and efficient technology. 2) More sustainable drone operations and better utilisation of resources. 3) Positive impact on Norwegian industry in that the technology becomes more competitive internationally. The end goal is to provide customers with a more sustainable and competitive technology at a reasonable price.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020