Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: (FORSTERK) Amplifying SeaSoil: Demonstrating seaweed fertilisation effects on perennial ley

Alternativ tittel: Forsterkning av SeaSoil: Demonstrasjon av virkning av makroalger på flerårig eng

Tildelt: kr 0,22 mill.

Brunalger fra havet inneholder verdifulle næringsstoffer, og har tradisjonelt vært brukt som gjødsel i kyststrøk. Makroalger kan også brukes til andre formål, f.eks. som fôrtilskudd til husdyr. I dette prosjektet undersøker vi om rester fra makroalger kan spres på eng i store mengder, uten å skade plantene.

The project "Amplifying SeaSoil: Demonstrating seaweed fertilisation effects on perennial ley" (BlueBioSeaSoilDemo) will be carried out by the Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK) in collaboration with The Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Nofima and SeaSoil industry partners from Norway and Ireland. SeaSoil is the main project that BlueBioSeaSoilDemo will amplify. The industry partners have delivered seven seaweed materials which are tested in field at NORSØK (Tingvoll, NW Norway) during the growing season of 2023 in a demonstration trial with one set of experimental plots (no replicates), as a part of SeaSoil. The effect of seaweed application to a 1st year perennial grass-clover ley is recorded by measurement of yields (2 cuts) and chemical composition of plant material. In BlueBioSeaSoilDemo, the demo-trial is expanded by regular visual documentation (photo + video) of the crop growth and development. Further, the industry partners and SeaSoil researchers from Norway, Denmark, Estonia and Croatia will communicate to search for explanations of the observed plant growth. NORSØK will prepare the materials required for such communication, and produce a final video where SeaSoil researchers and industry partners comment on the products and the output of their application in field. This will be a valuable dissemination product for SeaSoil, and the main project will provide a good environment for creating interest for this video among various relevant stakeholders. For this, the SeaSoil multiactor platform will be useful.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning