Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Utvikling av havteine for konkurransedyktig og miljøvennlig fangst av reker

Alternativ tittel: Development of pot for competitive and environmentally friendly catching of shrimp

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektets overordnede ide er å utvikle en teine for bærekraftig og miljøeffektiv havfiske etter dyphavsreker (Pandalus borealis). Dyphavsreker er den viktigste skalldyrressursen i Nord-Atlanteren med landinger på cirka 200 000 tonn per år og en av de kommersielt viktigste krepsdyrartene i Norge. Arten lever som regel på dypt, kaldt vann mellom 50 og 500 m og fiskes hovedsakelig med bunntrål. Trålfiske etter reker skjøt fart rundt århundreskiftet mens teinefiske er forholdsvis nytt. Det er først nå i løpet av de siste årene man har lykkes med å produsere en fjordteine som gir kommersielt drivverdige fangster for sjarkflåten. Teinen er utviklet av redskapsprodusenten Frøystad AS gjennom mye eksperimentelt arbeid. Det er flere fordeler knyttet til teinefiske sammenlignet med trål. Bunnpåvirkningen er liten, og redskapen kan benyttes i områder som er stengt for bunntråling eller hvor trål ikke kommer til. Fiske med teiner er også mer skånsomt og byr på bedre seleksjon – det betyr at man oppnår en høyere kilopris for større reker av bedre kvalitet. I henhold til regjeringens havbruksstrategi og klimagass beregninger av norsk sjømat er trålfangede reker et produkt med høyt CO2 avtrykk i forhold til andre sjømatprodukter. Teinefangst av reker kan være en alternativ fangstmetode som vil tilføre markedet et nytt produkt med lavere miljøavtrykk. For å lykkes med dette er en avhengig å utvikle nytt redskap som er beregnet for fangst ut i havet. Teinefiske i åpne havområder stiller strenge krav til redskapet. Teinen må tåle sterk overflatestrøm og varierende bunntopografi. Dette vil kreve en formgiving og tilpasning av teinene knyttet til blant annet materialvalg, stabilitet og teinens motstand i vannsøylen. Egenskaper som gir god råstoffkvalitet, fangsteffektivitet og minst mulig miljøavtrykk vil legge grunnlaget for økt verdiskapning gjennom et miljøvennlig, bærekraftig og lønnsomt teinefiske etter reker for den havgående flåten.

Prosjektets overordnede ide er å utvikle en teine for bærekraftig og miljøeffektiv havfiske etter dyphavsreker (Pandalus borealis). Dyphavsreker er den viktigste skalldyrressursen i Nord-Atlanteren med landinger på cirka 200 000 tonn per år og en av de kommersielt viktigste krepsdyrartene i Norge. Arten lever som regel på dypt, kaldt vann mellom 50 og 500 m og fiskes hovedsakelig med bunntrål. Trålfiske etter reker skjøt fart rundt århundreskiftet mens teinefiske er forholdsvis nytt. Det er først nå i løpet av de siste årene man har lykkes med å produsere en fjordteine som gir kommersielt drivverdige fangster for sjarkflåten. Teinen er utviklet av redskapsprodusenten Frøystad AS gjennom mye eksperimentelt arbeid. Det er flere fordeler knyttet til teinefiske sammenlignet med trål. Bunnpåvirkningen er liten, og redskapen kan benyttes i områder som er stengt for bunntråling eller hvor trål ikke kommer til. Fiske med teiner er også mer skånsomt og byr på bedre seleksjon – det betyr at man oppnår en høyere kilopris for større reker av bedre kvalitet. I henhold til regjeringens havbruksstrategi og klimagass beregninger av norsk sjømat er trålfangede reker et produkt med høyt CO2 avtrykk i forhold til andre sjømatprodukter. Teinefangst av reker kan være en alternativ fangstmetode som vil tilføre markedet et nytt produkt med lavere miljøavtrykk. For å lykkes med dette er en avhengig å utvikle nytt redskap som er beregnet for fangst ut i havet. Teinefiske i åpne havområder stiller strenge krav til redskapet. Teinen må tåle sterk overflatestrøm og varierende bunntopografi. Dette vil kreve en formgiving og tilpasning av teinene knyttet til blant annet materialvalg, stabilitet og teinens motstand i vannsøylen. Egenskaper som gir god råstoffkvalitet, fangsteffektivitet og minst mulig miljøavtrykk vil legge grunnlaget for økt verdiskapning gjennom et miljøvennlig, bærekraftig og lønnsomt teinefiske etter reker for den havgående flåten.

Budsjettformål:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri