Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: (FORSTERK) Quality assessments and preservation of cultivated seaweed (QualiSea_Diss)

Alternativ tittel: Metoder for kvalitetsvurdering og konservering av dyrket tare.

Tildelt: kr 0,22 mill.

QualiSea_Diss har som mål å styrke resultatformidlingen fra ERA BlueBio-prosjektet "QualiSea" (Nye metoder for kvalitetskontroll og optimalisering av forsyningskjeden for dyrket tare til mat og fôr, for økt kvalitet og bærekraft). I QualiSea er ett av målene å utvikle energi- og kostnadseffektive konserveringsmetoder. Som basis for dette, undersøkes faktorer som påvirker stabilitet og kvalitet for fersk biomasse, og som også har betydning for valg av konserveringsmetoder. Videre vurderes og testes metoder og instrumentering som raskt kan estimere sammensetning og kvalitet av biomassen i felt, under transport, og ved ankomst til prosesseringsanlegget, siden dette vil bestemme bruk av biomassen og valg av konserveringsmetode. Utfordringene relatert til konservering har blitt enda mer presserende de siste årene. Siden deler av prosjekt er svært anvendt og vil ha praktisk betydning for taredyrkerne, ønsker vi å formidle disse resultatene i et format tilpasset tareindustrien. I QualiSea_Diss vil det bli utarbeidet to faktahefter, eller enkle håndbøker. Disse vil inneholde anbefalinger og praktiske protokoller for A) Bruk av sensorer, instrumentering og hurtigmetoder for analyse av biomassesammensetning og kvalitet, og B) Valg av konserveringsmetode.

In QualiSea, factors that affect the stability and quality of fresh biomass are studied, and methods for characterisation of fresh and stored biomass are assessed, with the aim to develop cost- and energy efficient preservation methods for the biomass. Since the proposal was prepared, the challenges that the project aims to solve, has become even more urgent for the seaweed farmers. Since parts of the results from the QualiSea project have a high applied and practical impact for the seaweed farmers, these results should be shared and disseminated in a targeted way. QualiSea_Diss will significantly expand the dissemination of the applied aspects of the project. Specifically, we will produce two handbooks that will contain recommendations and practical protocols for A) Use of sensors, instrumentation, and rapid analytical methods for assessing the biomass composition and quality; and B) Choice of preservation methods.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning