Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

GoFec - Rapid detection of E.coli

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

347272

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet