Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Reducing alcohol use among adolescents through a community-based, multicomponent intervention: an implementation research approach

Alternativ tittel: Reducing alcohol use among adolescents

Tildelt: kr 8,4 mill.

Alkoholforbruk er en av flere årsaker til ikke-smittsomme sykdommer som blant annet hjerte- og karsykdommer, diabetes og rusforstyrrelser og flere typer kreft. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) regnes skadelig bruk av alkohol som en av de fire viktigste risikofaktorene ansvarlig for den verdensomspennende økningen av slike sykdommer. Utvikling og gjennomføring av tiltak rettet mot å redusere alkoholbruk blant ungdom er kompleks, siden drikkeatferd påvirkes av risikofaktorer på flere ulike nivåer, som individuelle faktorer, foreldrenes- og jevnaldrende sin innflytelse samt alkoholpolitikk. En av de mest effektive strategiene for å redusere alkoholforbruk og skadene senere i livet, er derfor å utsette alkoholbruk blant ungdom gjennom ulike forskningsbaserte tiltak. Forskning viser at strukturelle, samfunnsrelaterte tiltak har større påvirkning på reduksjon av alkoholbruk hos ungdom enn mer individuelle tiltak. Målet med prosjektet er å evaluere allerede etablerte programmer som tar sikte på å forebygge alkoholbruk blant unge mennesker i Brasil og tilpasse seg Mosambik. En implementeringsundersøkelse vil bli utført med et hybrid design, det vil si å ta i betraktning implementeringseffektivitetsdyaden. Fase 1- Identifisering av en passende intervensjon; Fase 2- Tilpasning og pilot for intervensjonen; Fase 3- Implementering og evaluering av intervensjonen; Fase 4- Utvidelse, som beskriver hvordan kunnskapen skal oversettes, formidles og opprettholdes med kvalitet i det studerte samfunnet og i lignende samfunn. Dette prosjektet ble finansiert gjennom en internasjonal felles utlysning om en livsløpstilnærming til felles NCD risikofaktor forebygging og reduksjon organisert av Global Alliance for Chronic Diseases og har partnerne Federal University of Sao Paulo (Brasil) og National Institute of Health of Mozambique .

Alcohol is a major component cause of non-communicable diseases (NCDs) like cancer, cardiovascular diseases, diabetes, and substance use disorders. Harmful alcohol use is a key risk factor for the rise of NCDs globally. To reduce the NCD burden, preventing and reducing harmful alcohol consumption is crucial. Delaying alcohol use among adolescents through evidence-based interventions is effective, especially community-based initiatives with school and family programs, and environmental strategies. In Brazil, UNODC and the Ministry of Health adapted proven programs like "Unplugged" (Tamojunto 2.0) and "Strengthening Families Programme 10-14" (Familias Fortes). However, these programs were discontinued due to a lack of "know-how" and stakeholder involvement. In Mozambique, no study or program aiming to reduce or prevent alcohol consumption in this target group has been conducted thus far. There is a gap in Brazilian and Mozambican alcohol prevention policy for a community-based multicomponent intervention integrating existing programs and environmental strategies, with stakeholder participation. A hybrid implementation research study will be conducted, following WHO's framework with four phases: identification, adaptation, implementation and evaluation (including reach, adoption, fidelity), and scale-up. The study will assess readiness, appropriateness, acceptability, feasibility, fidelity, adoption, reach, sustainability, and effectiveness. Two small municipalities in São Paulo (Cordeirópolis and Iracemapolis) and two big cities in Mozambique (Maputo and Nampula) will be involved, with engagement from the executive and legislative branches. The aim is to translate and disseminate knowledge, ensuring sustained quality implementation. This research aims to improve alcohol prevention public policies in Brazil and Mozambique.

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn