Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Method for characterizing capped RNA

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

347351

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020