Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

GoNorth - utforsking av Polhavet 2025-2035

Alternativ tittel: GoNorth

Tildelt: kr 0,83 mill.

Prosjektnummer:

347582

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

GoNorth har sitt opphav i Kontinentalsokkelkommisjonen i FNs aksept av 2009 for det norske kravet om en utvidet sokkel i det høye nord. Kunnskapen om sokkelen er begrenset. Ettersom en utvidet sokkel også medfører forvaltningsansvar for de tilgjengelige og potensielle ressursene, økosystemene og miljøet i havområdene over, er GoNorth utvidet til å inkludere vannsøylen, sjøisen og geopolitikken i nord. Vi har sjøsatt to tokt i 2022 og 2023 og planlegger nå et tredje i 2024. Disse toktene er alle internasjonale, men bygger utfra et sterkt nasjonalt konsortium. Gitt suksessen med de første toktene og resultatene de allerede har generert har GoNorth sitt styre besluttet å starte planleggingen av en neste fase som vil strekke seg fra 2025 til 2035. Internasjonalt samarbeid, og aktiviteter knyttet til og rettet mot IPY i 2032-33, vil være sentrale for denne nye fasen. Prosjektet vil bl.a. utrede nye flerfaglige vitenskapelige mål, interessante forskningslokasjoner, mulige internasjonale samarbeidspartnere, samarbeid med Framtidens Polhav og identifisering og motivering av neste generasjons forskningsledere. Gjennom mobilisering av de beste kunnskapsmiljøene, skal GoNorth bringe Norge i front på kunnskap om og i Polhavet, slik at vi kan være og fremstå som den fremste forvalter av Arktisk miljø og naturressurser. Partnerskapet omfatter 11 universiteter og institutter i Norge. Sammen besitter vi unik og ledende kompetanse på alle relevante fagområder, og rår over betydelig forskningsinfrastruktur for bl.a. datainnsamling på store havdyp og under is.

GoNorth har sitt opphav i Kontinentalsokkelkommisjonen i FNs aksept i 2009 for det norske kravet om en utvidet sokkel i nord. Kunnskapen om sokkelen er liten, med unntak av resultatene fra Oljedirektoratets undersøkelser bak fastsettelse av sokkelens yttergrense i 2003 og 2006. Etter som en utvidet sokkel også medfører forvaltningsansvar for ressursene, økosystemene og miljøet i havområdene over, er GoNorth utvidet til å inkludere vannsøylen, sjøisen og geopolitikken i nord. GoNorth har sjøsatt to tokt i 2022 og 2023 og planlegger et tredje i 2024. Alle er internasjonale samarbeidstokt, med AWI, GEUS og Stockholms Universitet som partnere. Denne søknaden følger av at GoNorth's styre besluttet å starte planleggingen av en neste fase, fra 2025 mot 2035. Satsinger rettet mot IPY i 2032-33 vil være sentrale. GoNorth 2025-2035 har som mål å utvikle et faglig fremragende, økonomisk realiserbart og forvaltningsmessig nyttig Polhavsprogram, og vil bl.a. utrede vitenskapelige mål, viktige lokasjoner, internasjonale samarbeidspartnere, samarbeid med Framtidens Polhav og identifisering av neste generasjon forskningsledere. Gjennom mobilisering av de beste kunnskapsmiljøene, skal GoNorth bringe Norge i front på kunnskap om og i Polhavet, slik at vi kan stå frem som den fremste forvalter av miljøet og naturressursene i nord. Partnerskapet i GoNorth omfatter de fleste store universitetene og instituttene i Norge. Til sammen har vi kompetanse på alle relevante fagområder og rår over betydelig forskningsinfrastruktur for bl.a. datainnsamling på store havdyp og under is. Det er ingen annen rolledeling mellom partnerne enn ulike faglige bidrag. GoNorth gjennomførte i 2016-17 prosjektet "Knowledge Building in the Arctic Ocean", finansiert av UD gjennom Arktis 2030-ordningen, om hvordan et norsk Polhavsprogram kunne se ut. Det omfattet bl.a. en vitenskapelig strategi, logistikkstrategi, og finansieringsstrategi. Dette bygger vi videre på i forprosjektet vi her søker om midler til.

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram