Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Smart Objects for Smart Care: Leveraging Human Activity Recognition

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

347595

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020