Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Novel paths towards next generation heterojunction solar cell and module

Alternativ tittel: Utvikling av neste generasjons solmoduler

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

347659

Prosjektperiode:

2023 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Heterojunction solceller representerer framtidens solmodul teknologi. Utfordringen i dag er knyttet til at cellene ikke tåler høyere temperatur en 200 grader Celsius. Dette betyr at dagens metalliserings- og sammenkoblingsteknologi blir uforholdsmessig kostbar på grunn av behovet for mere sølv en det som tradisjonelt brukes. I dette prosjektet vil vi se på kobber som et alternativt materiale for metallkontaktene på cella for å redusere Ag-forbruket. Sammenkoblingen av cellene vil gjøres med hjelp av ledende lim med svært lavt sølvinnehold, Conparts SphericaTM teknologi. En hovedaktivitet i prosjektet vil være å gi god elektrisk kontakt til TCO-laget og kobbermetalliseringen som er utsatt for oksidering. I samarbeid med Henkel vil vi utvikle lim basert på vår Spherica-teknologi. Optimalisering av partikkelegenskaper for å minimere sølvinnholdet og samtidig gi nødvendig ledningsevne. Sammen med IFE skal vi sette sammen minimoduler og undersøke ytelse, pålitelighet og potensielle feilmekanismer.

Currently, SHJ solar cell metallization utilizes screen printing of low-temperature sintering paste with high Ag content (>90%), resulting in high Ag consumption and production costs. To address this challenge, Cu is proposed as an alternative material for metal contact to reduce Ag consumption. Low-temperature interconnection processes (below 200 °C) are essential for the fabrication of SHJ solar modules to prevent surface passivation deterioration. Interconnecting the cells with electrically conductive adhesive (ECA) with ultra-low silver consumption (Spherica (TM) technology) has a great potential for this application. The ECA combines low assembly temperature with high mechanical flexibility. A main activity in the project will be to provide good electrical contact to the TCO layer and the copper metallization that is prone to oxidize. In collaboration with Henkel we will develop adhesives based on our Spherica technology. Optimization of particle properties to minimize silver content while still providing required conductivity. Together with IFE we will assemble mini-modules and investigate performance, reliability and potential failure mechanisms.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi