Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Low-power Tsetlin Machine Integrated Circuits

Tildelt: kr 0,50 mill.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020