Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Precision predictive modelling in cardiovascular disease

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

347756

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020