Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Advanced Membrane-based solutions for CCUS in Shipping

Alternativ tittel: Avansert membranteknologiløsning for CCSU i skipsfart

Tildelt: kr 10,4 mill.

De globale CO2 utslippene fortsetter å øke og en økende implementeringsgrad for nye utslippsreduserende teknologier i alle sektorer behøves for å bekjempe klimaendringene. Skipsfart og sjøgående transport bidrar med ca 3% av verdens totale CO2 utslipp noe som i 2018 betydde 1076 millioner tonn CO2, dessuten er disse utslippene er forventet å øke med 250% fram mot 2050. Selv om det skulle bli vedtatt nye regler for utslippshåndtering så er det en del teknologiske begrensninger på hva som er gjennomførbart i industrier hvor alternative drivstoff ikke er lett tilgjengelig. Tradisjonelle teknologier for karbonfangst, utnyttelse og lagring (Eng. CCUS) har utfordringer på skip av ulike årsaker: noen teknologier krever mye plass, andre mer energi en det som er tilgjengelig på skipet, eventuelle utfordringer for arbeidsmiljøet på skipet (det er vanskelig å evakuere i tilfelle en kjemikaliumlekkasje). I AMbCS prosjektet så er planen for Aqualung AS med samarbeidspartnere å videreutvikle og demonstrere deres avanserte membranløsning for CCUS. Avansert både ut ifra et membranteknisk ståsted og fra et prosesstekniskståsted. Planen er at man i løpet av prosjektet skal oppnå et TRL nivå på 6, altså demonstrere en prototype på skip i drift. Resultatene av disse testene vil så i neste fase bli en del av tallgrunnlaget for en bedre prognose og teknologigrunnlag for å redusere CO2 utslipp både på kort sikt mot 2030 og på lengre sikt mot 2050. AMbCS konsortiet består av 7 partnere fra 3 land, inkludert teknologiutviklere, ingeniører og sluttbrukere

Global CO2 emission levels continue to rise and acceleration in deploying emission reduction technologies of all types across all sectors is required to combat climate change. Shipping industry contributes to about 3% in world's CO2 emissions accounting up to 1076 MtonnesCO2 in 2018 and is projected to rise up by 250% in 2050. Albeit new regulations, technological limitations hinder decarbonisation progress in the industry where alternate fuels are not expected to provide a marketwide rapid solution globally due to their immaturity and lack of supporting infrastructure. Carbon Capture Utilization and Sequestration(CCUS) solutions offer near to medium term solutions given their maturity and reliability. However, bottlenecks including space and energy constraints, emission restrictions and challenges in offloading, transport, utilisation and/or storage of captured CO2 inhibit CCUS in shipping. The AMbCS project plans to develop and demonstrate an advanced membranebased CCUS solution for shipping industry using novel membranes and innovative processes at TRL6 to address the challenges and thereby fast track CCUS deployment in shipping industry by 2030. The full-chain solution including CO2 handling developed and assessed within AMbCS project aid to significant emission reductions by 2030 and advancing to further reductions by 2050. AMbCS brings in 7 partners from 3 countries ranging from technology developers, engineering and end users to enable new CCUS market development.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering