Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Rally to the Valley: Establishing Hydrogen Value Chains for the Nordics

Alternativ tittel: Rally to the Valley: Establishing Hydrogen Value Chains for the Nordics

Tildelt: kr 11,2 mill.

En hydrogendal (hydrogen valley) refererer til et geografisk område (region, havn, øy, industriklynge) hvor hydrogen dekker mer enn ett spesifikt behov. De er utformet for å dekke en betydelig del av verdikjeden (produksjon, transport, distribusjon, noen ganger lagring) til bruk i ulike sektorer (industri, mobilitet, energi). Dette prosjektet samler kunnskap fra forsknings- og industripartnere fra Danmark, Finland og Norge. Målet er å samle regional kunnskap og bringe den ut på et globalt nivå for den maritime sektoren. Partnerne har som mål å utvikle viktige milepæler for 2030 og 2040 som er nødvendige for å etablere fungerende hydrogenverdikjeder i Norden innen 2050. Prosjektet bruker eksemplet med Rønne Havn i Danmark, et mobilt Power-to-X-anlegg utviklet av H2Carrier i Norge, og gjødselavdelingen til St1 i Finland for å demonstrere mulige verdikjedekomponenter i svært detaljert oppløsning. Dette gjør det mulig å definere milepæler for veier mot en felles nordisk innsats for å utvikle en hydrogen valley.

The project delivers insights into the characteristics of optimal production of hydrogen, ammonia, and other electrofuels, including cost and cost structures for production, storage, and transportation. It will also provide knowledge about demand side characteristics, such as volumes, locational distribution, and emissions. Developing these deliverables involves the estimation of global hydrogen and hydrogen derivative trades and costs as well as the possible contributions from the Nordics. Based on this estimated demand in and supply of the Nordics, the development of an energy system model allows for determining infrastructure needs including transport and storage at aggregated regional levels and more detailed locations. To create knowledge on specific operational details and requirements, energy hub modelling helps to obtain specifics on port operations, energy hub structure, and logistics needs. As an overarching exercise, the project assesses markets and regulatory challenges including technological, safety, and socio-economic barriers to a hydrogen economy. The project uses the example of Rønne Havn in Denmark, a mobile Power-to-X facility developed by H2Carrier in Norway, and the fertilizer branch of St1 in Finland to demonstrate possible value chain components in highly detailed resolution. This allows concluding milestones for pathways towards a joint Nordic effort on developing a hydrogen valley.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi