Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Photodegradable polymers for greener plastics and coatings

Alternativ tittel: Fotonedbrytbare polymerer for grønnere plast og belegg

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

349452

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Miljøet er fylt med plast og andre typer avfallsmaterialer som består av polymerer. Nedbrytningstiden fra produkter laget av disse materialene er lang, noe som gjør at de samler seg i vann og luft. For å løse dette problemet har gruppen av organisk kjemi ledet av prof. Magne Sydnes ved Universitetet i Stavanger utviklet en serie nye fotonedbrytbare kjemikalier som, brukt som basiselement for byggepolymerer, vil gjøre det mulig for disse nye polymerene å brytes ned. under synlig lys bare ved å bli eksponert for solen. Disse kjemiske delene kan potensielt brukes til å lage fotonedbrytbare andre kjemikalier som maling og belegg, medisiner eller produkter som brukes i plantebehandling, kosmetikk eller hygiene. Validé teknologioverføring kontor er med på å utvikle dette forskningsprosjektet for å bringe det ut til samfunnet, med økonomisk støtte fra Norges forskningsråd.

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020