Tilbake til søkeresultatene

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Folkeforskningsnettverk i Vestland

Tildelt: kr 80 999

FolkiVest vil samle Vestlands folkeforskningsentusiaster til nettverks- og kunnskapsbygging. Norges Forskningsråd med flere har tatt initiativ til å etablere et nettverk for folkeforskning, hittil har tre samlinger vært gjennomført i forskningsrådets lokaler i Lysaker, Vestlandsmiljøet har hovedsaklig deltatt digitalt. For å forsterke den geografiske fordelingen i nettverket vil FolkiVest arrangere en fysisk nettverksamling for folkeforskere i Bergen. Under samlingen tar vi sikte på å undersøke interessen for å etablere en Bergensavdeling for folkeforskning der forskere og andre interessenter kan treffes fysisk, regelmessig over tid, med fokus på å bygge og dele kunnskap om folkeforskning og resultater av folkeforskning på tvers av fagfelt. Barrieren for fysisk deltakelse vil da være betydelig mindre enn arrangementene som hittil har vært avholdt.

Budsjettformål:

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet