Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Summer School and Conference on Experimental Finance 2024

Alternativ tittel: 2024 Society of Experimental Finance konferanse og sommerskole

Tildelt: kr 0,37 mill.

Konferansen og sommerskolen for Society of Experimental Finance (SFE) vil finne sted i Stavanger i juni 2024. For første gang vil arrangementet inkludere en utvidet nettverksøkt med søkelys på kvinner i finans. Målet med dette initiativet er å gi mentorstøtte for unge kvinnelige forskere og en mulighet for nettverksbygging for kvinner som forsker og kvinner som jobber innenfor finansområdet. Vi vil arrangere en paneldebatt der sentrale kvinnelige forskere i finans kan dele sine erfaringer, diskutere utfordringer de har møtt eller møter, og hvordan de har overkommet dem. På samme samling vil kvinnelige næringslivsledere med bakgrunn og interesse for finans fra finansgruppen i Næringsforeningen i Rogaland delta. Tanken er at å koble den teoretiske tilnærmingen innenfor finans med den praktiske tilnærmingen og erfaringer. Vi mener at dette er et svært viktig initiativ og kunne være til stor inspirasjon for deltakerne, siden det er nesten 60% frafall for kvinnelig forskere i finans på veien til professorkompetanse. Sommer-skole-delen av arrangementet er rettet mot 30 doktorgradsstudenter, masterstudenter og andre som er på et tidlig stadium i sin forskningskarriere og som ønsker å lære mer om fremskrittene innen eksperimentell finans og selskapsstyring. Konferansen sentrerer rundt diskusjon og formidling av forskningsartikler som søker å forstå ulike problemsstillinger rundt funksjonen og etikken i finansmarkedene.

-

The project consists of two parts: (1) Ph.D. summer school and (2) annual world meetings for the Society of Experimental Finance in June 2024. About 500 people are currently members of the Society for Experimental Finance (website: https://www.experimentalfinance.org/home). Both activities present and discuss topics relevant to the function and ethics of financial markets. The Summer School brings together 30 Ph.D. students from around the world for an intensive 2-day workshop, offered by experts in the field. The summer school is scheduled for 8-10 June, 2024. Olga Rud (Project Manager) offered a module for the 2023 Summer School, and for 2024 Olga plans to teach jointly with other experts. Nadya Malenko (Boston College) has already confirmed her participation in both the summer school, and the conference, as a keynote speaker. Michaela Pagel (Washington University) and Elena Asparouhova (U. Utah) have confirmed their participation as well. The Conference follows the Summer School with about 80 scientific contributions and 3 female keynote speakers. The topics for this year are centred on Corporate Governance. The conference is scheduled for 10-13 June, 2024. The sessions combine presentations from Ph.D students and Professors. In addition to the scientific presentations, the conference includes a novel mentoring session: women in finance. We have also confirmed the participation of the Stavanger Chamber of Commerce Finance Network. The session seeks to improve the diversity in the field and industry, and facilitate networking among the underrepresented groups.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet