Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Helsehjelppiloten: Støtte til egenomsorg og nødvendig kontakt med helsevesenet

Alternativ tittel: Helsehjelppiloten - a digital solution for self-care and need for medical assistance.

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektnummer:

349494

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet Helsehjelppiloten utvikler en digital løsning for innbyggere med nyoppståtte helseutfordringer. Den gir råd om egenomsorg og behov for helsehjelp. Dette svarer på økt press på helsetjenestene grunnet økt andel eldre, økte forventninger i befolkningen og mangel på helsepersonell. For at helsetjenesten skal kunne bruke ressurser på de som trenger det mest, er det avgjørende at de som kan hjelpe seg selv, får god støtte. Løsningen skal støtte egenomsorg og redusere ventetiden på legevakt ved å gi råd og veiledning gjennom en nettside. Hovedmålet er å lage en løsning med en alvorlighetskalkulator, en statistikk- og databehandlingsplattform og en digital løsning for deling av informasjon mellom innbygger og helsepersonell. Ved å evaluere symptomer gjennom en alvorlighetskalkulator gir systemet personlig tilpassede råd og veiledning. Ved behov for helsehjelp, skal personen loses til riktig nivå i helsetjenesten. Informasjon fra egenvurderingen skal kunne deles til helsepersonell. Prosjektets delmål: • Lage en medisinsk forsvarlig alvorlighetskalkulator • Lage en statistikk- og databehandlingsplattform • Lage et datadelingssystem • Utforske hvordan informasjonsdeling kan støtte helsepersonell. Forventede resultater inkluderer tilgang for innbyggerne til en autorisert Helsenorge "selvhjelpsløsning," potensial for overføring til andre helsetjenester som fastlege, og sikker deling av pasientrapporterte data. Innovasjonen består av selvhjelpsløsningen, en data- og analyseplattform samt et datadelingssystem. Prosjektet vil bidra til økt tilgjengelighet og mer treffsikre digitale selvhjelpsløsninger for innbyggere med nyoppståtte helseplager. Det vil også bidra til økt omsorgskapasitet for kommunene, ved at ressursene benyttes der behovet er størst.

Det er økende press på helsetjenestene på grunn av generell befolkningsøkning, økende andel eldre, forventninger til helsetjenestene og mangel på helsepersonell. For at helsetjenestene skal kunne bruke sine ressurser på dem som trenger det mest, er det avgjørende at de som kan hjelpe seg selv, får god nok støtte til å gjøre det. Vi ønsker å lage en digital inngangsport til de akutte helsetjenestene der innbyggerne kan få konkrete råd om egenomsorg og når de må ta kontakt med helsetjenestene. Dersom informasjonen fra egenvurderingen følger med brukeren ved kontakt med helsetjenesten, kan vurderingen i helsetjenesten blir raskere og bedre, og representere en viktig innovasjon. Innovasjonen består av tre deler: 1. En selvhjelpsløsning som vil være som en alvorlighetskalkulator der brukerne kan plotte inn egne plager og få råd tilpasset det de rapporterer. 2. En data- og analyseplattform som ved hjelp av kunstig intelligens kan bedre selvhjelpsløsningen og bidra til forskning. 3. En datadelingsløsning som gjør at informasjonen fra egenvurderingen kan overføres til helsepersonell når relevant. Prosjektet har tre sentrale FoU-utfordringer: 1. Hvordan kan vi bygge en selvhjelpsløsning som passer til den norske helsetjenesten, er lett å bruke for innbyggerne, er trygg, bidrar til bærekraft, og som kan skaleres og tilpasses ved behov? 2. Hvordan kan vi overføre informasjonen fra selvhjelpsløsningen til helsevesenet? 3. Hvordan skal informasjonen presenteres for relevant helsepersonell slik at de har nytte av informasjonsutvekslingen? Prosjektet forutsetter tett samarbeid mellom teknologer, forskere, helsepersonell og fremtidige brukere av innovasjonen. Det skal utføres i tråd med Direktoratet for e-helse sine prinsipper for innbyggertjenester. Innovasjonen vil kunne gi bedre tilgang til riktig helsehjelp, samtidig som prosjektet vil kunne gi økt kunnskap om behov for helsetjenester, sykdoms- og skadeforløp, og effekter av endrede arbeidsprosesser innen helse.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet