Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Norse Impact – Continuous digital care in mental health

Alternativ tittel: Norse Impact - Samanhengande digitale tenester i psykisk helsefeltet

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektnummer:

349515

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2024 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Psykiske helsevanskar er ei viktig utfordring for folkehelsa og produktiviteten i vestlege samfunn. Verdas helseorganisasjon (WHO) anslår at vi taper 50 millionar arbeidsår årleg berre på grunn av angst og depresjon. Dei tradisjonelle måtane å levere behandling på, basert på ansikt-til-ansikt-interaksjonar, er ikkje i seg sjølv berekraftig i framtida. Vi treng også innovativ teknologi for å hjelpe folk med psykiske vanskar og rusproblem betre. Pasientar og behandlarar understrekar behovet for persontilpassa digitale intervensjonar. Konsortiet bak NorseImpact består av Helse Førde, Norse Feedback AS, St. Olavs Hospital, Helse Stavanger, Sunnfjord kommune, Molde kommune, Helse Møre og Romsdal, Sykehusinnkjøp, universitet og høgskular. Saman skal vi forske på og utvikle tilgjengeleg, trygg og nyttig digital helseteknologi for å forbetre behandling. Digitale verktøy må vere tilgjengelege for pasientar utanfor vanlege fysiske behandlingsmøter - før, under og etter behandling. NorseImpact vil bruke pasientrapporterte data til å levere persontilpassa digitale verktøy til pasientane for å forbetre effekten av behandlingane dei er ein del av. Prosjektet startar tidleg sommar 2024 og varer i fire år. I løpet av det første året vil vi starte utviklinga av den trygge og brukarvennlege teknologien og lansere samarbeidsforskningsprosjekt med to unge pasientgrupper: ein gruppe i risiko for psykoser og ein som misbrukar narkotika. Desse gruppene er særleg viktige å engasjere i behandling og viktige for Norse Impact som proof-of-concept. Slik ser framtidige helsetenester ut: ein integrert tenesteflyt som inkluderer tradisjonelle fysiske møte, digitale behandlingsressursar og brukarstyrte delar, alt persontilpassa etter pasientens eigne sjølvrapporterte data.

The current model of mental health service delivery cannot meet the population needs. Users, healthcare, and policymakers state needs for new digital tools to help the users more and better – in their homes. Our pre-project stakeholder involvement established the need for digital clinical interventions to be personalized to each individual. Consequently, they need to build on real-time patient-reported data. Service users and health professionals need digital interventions to enhance patients’ mental health literacy, insight, and coping skills, to empower them as precision health service users. The proposed innovation project – Norse Impact – is driven by these needs. Industry- and healthcare partners have formed a consortium with stakeholder networks and regulatory/commercialization experts to implement a responsible research and innovation (RRI) project from development to commercialization. First, we ensure that the participatory framework of RRI establishes ethical controls, participation and responsive practice throughout project phases. Second, we use already implemented Norse Feedback data-streams from consenting patients to recognize needs patterns using eXplainable AI and ML methods. We develop software for automatic classification of real-time patient needs to trigger interventions, and a user-interface for safe delivery. Third, we develop 10 trial digital interventions for two hard-to-reach young patient populations. We use a person-based mHealth agile development framework to balance data security and validity with a modern digital media experience. Fourth, we test the effectiveness and safety of the digital interventions for regulatory approvals. Fifth, partner procurement and commercialization experts guide the implementation of the value realization strategy for all stakeholders. Incoming partners test and distribute additional digital interventions on the platform to specific groups of patients based on real-time analyses of Norse Feedback data.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet