Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

RespView - Kontaktløs, kontinuerlig og automatisk overvåkning av pusteaktivitet.

Alternativ tittel: RespView - Contactless, Continious and Automatic Surveillance of Breath Activity

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektnummer:

349558

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2024 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

RESPVIEW - KONTAKTLØS, KONTINUERLIG OG AUTOMATISK OVERVÅKNING AV PUSTEAKTIVITET Endringer i pustefrekvens er et tidlig tegn på forverring av sykdom, og for den store massen av pasienter som ikke er under kontinuerlig tilsyn (dvs. på sengepost) er det et faktum at pustefrekvens enten ikke registreres, eller at målingen (tellingen) har mange feilkilder. At ca. 40% av alle hjertestanser hos sykehuspasienter i Norge skjer på sengepost bekrefter også et stort behov for overvåkningssystemer for varsling av pustestans ved hjertestans. Ved hjelp av ny og revolusjonerende antenneteknologi og kunstig intelligens skal Elotec og samarbeidspartnere utvikle en miniatyrisert radar (på størrelse med en røykvarsler) som kan måle pustefrekvens kontaktløst, kontinuerlig og automatisk fra et punkt i taket. Innovasjonen er en fastmontert svakstrøms-installasjon, noe som eliminerer leting, henting, lading og rengjøring. Til forskjell fra annen kjent radarteknologi for bruk i helsevesenet, som fungerer på kort avstand og må posisjoneres nøyaktig i forhold til pasient, dekker innovasjonen hele pasientrommet. Hovedformålet med innovasjonen er å øke pasientsikkerheten, og samtidig møte fremtidige utfordringer i helsesektoren knyttet til bl.a. økt befolkningsalder og knapphet på helsepersonell. Innovasjonen har vært under utvikling over flere år, og tidligere utviklingstrinn benyttes allerede som ikke-medisinsk utstyr i fengsler og arrester bl.a. via en rammeavtale med Politidirektoratet og Kriminalomsorgen i Norge. Kontinuerlig overvåkning av vitenskapelig litteratur, patenter og markedsaktører viser at teknologien er enestående i verden, og den representerer derfor også et betydelig eksportpotensial.

RESPVIEW - KONTAKTLØS, KONTINUERLIG OG AUTOMATISK OVERVÅKNING AV PUSTEAKTIVITET Endret pusteaktivitet er et tidlig tegn på forverring av sykdom, og for den store massen av pasienter som ikke er under kontinuerlig tilsyn (dvs. på sengepost) er det et faktum at pustefrekvens enten ikke registreres eller at målingen (tellingen) har mange feilkilder. Rapporter om at 39% av alle hjertestanser hos sykehuspasienter i Norge skjer på sengepost belyser behovet for kontinuerlig overvåkning av pustefrekvens. I kommunehelsetjenesten vil overvåkning av pustefrekvens gi informasjon om tilstand og bl.a. infeksjonsstatus. Ved hjelp av ny, revolusjonerende radarantenneteknologi og avansert signalbehandling er prosjektets formål å utvikle et produkt som kan måle pustefrekvens kontaktløst, kontinuerlig og automatisk fra et punkt i taket. Hovedformålet for helse- og omsorgssektoren er å øke pasientsikkerheten med bl.a. redusert belastning for helsepersonell og tilførsel av organisatoriske gevinster. . Samarbeidspartnere er Sykehuset Østfold og Rennebu kommune, og utviklingen skal danne grunnlag for implementering både i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Norge. Innovasjonen representerer også betydelige eksportmuligheter. Elotec har med andre radarspesifikasjoner allerede utviklet utstyr for måling av pustefrekvens fra punkt i taket for mindre komplekse omgivelser slik som f.eks. arrestceller (betongkostruksjoner) med kun en person til stede, noe som allerede omsettes via rammeavtale med Politiet og Kriminalomsorgen. Med nyutviklet teknologi representerer prosjektet en helt ny mulighet for måling av pustefrekvens i komplekse pasientrom. De mest sentrale FoU-utfordringene er knyttet til klinisk utprøving og differensiering av personer, filtrering av støykilder og gjenkjenning av pustemønstre kan indikere forstående/forverret sykdom og død (f.eks. Cheyne-Stokes respirasjon). Dette skal løses med avansert softwareutvikling og signalbehandling/maskinlæring.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet