Tilbake til søkeresultatene

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Folkeforskning og folkelig forskning i kultursektoren – kunnskaps-, erfarings- og kompetanseutveksling

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektnummer:

349601

Prosjektperiode:

2024 - 2025

Geografi:

Fagområder:

Prosjektet vil gjennomføre et seminar/workshop hvor vi ønsker å invitere andre aktører innen feltet, både fra samme sektor og andre. Der vil vi er å legge fram egne erfaringer med folkeforskning og drøfte dem i dialog med andre folkeforskningsentreprenørers erfaringer. I etterkant vil vi utgi en publikasjon/seminarrapport som skal føre til et bedre kunnskapsgrunnlag for de som ønsker å starte, gjennomføre og videreutvikle folkeforskningsprosjekter innenfor humaniora og kulturvern, men også være til nytte for folkeforskningsprosjekter innen andre fagdisipliner.

Budsjettformål:

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet