Tilbake til søkeresultatene

JPIURBAN-Urban Europe

Fulfilling the Transformative Potential of Nature-Based Solutions: From Fragmentation to Integration

Alternativ tittel: Øke det transformative potensialet til naturbaserte løsninger: fra fragmentering til integrering (Integrer naturbaserte løsninger)

Tildelt: kr 4,7 mill.

Hvordan kan byrommet være godt for miljøet, klimaet og menneskene som bor der? I dette prosjektet ønsker vi å skape dypere samtaler rundt planlegging av byer og tettsteder for å sikre at løsningene vi utvikler ikke bare løser problemer, men også bidrar til å øke potensialet for bærekraft. Naturbaserte løsninger er løsninger på samfunnsutfordringer som flom og tørke som baserer seg på og støtter naturens egne funksjoner og prosesser. Foruten å ta vare på biologisk mangfold blir naturbaserte løsninger også sett på som mulige løsninger innen klimatilpasning, utslippsreduksjon og økt sosial rettferdighet, særlig innen byer og tettsteder. Forskning viser at det kan være vanskelig å innfri potensialet som naturbaserte løsninger kan ha, særlig med tanke på hvordan man kan sikre sosial rettferdighet i byutvikling. Dette fordi beslutningsprosesser kan være vanskelige for folk flest å ta del i, og fordi ulike interesser og maktforhold kan gjøre det utfordrende for særlig utsatte borgere å bli sett og hørt. I dette prosjektet skal vi utvikle en metode for hvordan prosessene rundt naturbaserte løsninger (fra identifisering av problemet til implementering av løsninger) kan gjøres mer inkluderende og føre til at både prosess og resultat bidrar til økt sosial rettferdighet og samhørighet i byene og tettstedene der løsningene utvikles. Prosjektet baserer seg på en forståelse for samfunnsendring som komplekst og sammensatt og som noe som derfor krever en helhetlig tilnærming på tvers av både praktiske, politiske og personlige aspekter. Rent konkret skal vi gjennomføre «integrerende laboratorier» i seks byer i Norge, Sverige, Polen og Spania og utvikle et opplæringsprogram slik at prosjektets resultater kan deles med flere og styrke arbeidet med bærekraftig utvikling. Prosjektet ledes av Vestlandsforsking i samarbeid med Nordregio (Sverige), Lund Universitet (Sverige), Basque Centre for Climate Change Adaptation (Spania) og Warsaw University of Life Sciences (Polen).

Nature-based Solutions (NbS) are being hailed as solutions that contribute to solving many of today's most pressing social-environmental challenges in urban areas, in ways that are environmentally sound, economically viable and socially just. But implementation of NbS is slow and outcomes vary, hampered by inflexible and siloed forms of governance, conflicts over land use and costs, and social exclusion. To address these challenges, this project proposes an integrative approach to the development and implementation of NbS that accounts for 1) multiple and interlinked social-environmental challenges, 2) multiple kinds of governing entities and societal stakeholders, and 3) multiple social dimensions of change. The core of the project is the development of an “integrative lab” methodology that will be developed and implemented through a set of cases in Norway, Poland, Spain and Sweden, in collaboration with local authority and civil society partners. Through the development of the methodology as well as a facilitation module to “train the trainers” and a set of measurable indicators for “successful” NbS development and implementation, the project will contribute to the ability of all urban and rural spaces to become spaces of ecological and human thriving, marked by resource efficiency and livability.

Budsjettformål:

JPIURBAN-Urban Europe

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet