Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Meat Inspector - An instrument for detecting meat quality and defects

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

349910

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020