Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Commercialization of RIMARC – Next Minutes Prediction system for Ocean Waves and Vessel motions using the onboard navigation radars

Alternativ tittel: Kommersialisering av RIMARC – Neste minutters prediksjonssystem for havbølger og fartøysbevegelser ved bruk av navigasjonsradareren ombord

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

349912

Prosjektperiode:

2024 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Vårt RIMARC-system utviklet sammen med MIT Ocean Research predikterer nøyaktige havbølger 4-8 minutter frem i tid, kun ved hjelp av navigasjonsradaren ombord. Det er også unikt at RIMARC predikterer hele bølgeoverflaten og nøyaktige bølgehøyder, og ikke bare varsler store bølger slik konkurrentene gjør. Havbølgedynamikk er hovedutfordringen i alle operasjoner til sjøs. Marine operasjoner som dynamisk posisjonering (DP), offshore kranoperasjoner, installasjon og service av vindparker, og sjøtransport er komplekse operasjoner som er svært følsomme for havbølgedynamikk. I dag blir de fleste beslutninger ved fartøysoperasjoner basert på operatørenes erfaring og ferdigheter, og ikke objektive og kvantitative sanntidsmålinger og informasjon om nøyaktige bølgedata og fartøysbevegelser. RIMARC-systemet vil forbedre sikkerheten og effektiviteten for alle havoperasjoner, både for offshore- og subsea-operasjoner, offshore vind- og andre spesialfartøy, mindre fartøy som oppdrettsfartøy, og handelsfartøy som passasjer- og lastefartøy. Hovedmålet med prosjektet er å overføre RIMARC-programvaren fra en forskningsprototype til kommersielt tilgjengelige programvareplattformer og moduler. Dette prosjektet er i den pre-kommersielle fasen, og et hovedmål er å gjennomføre ytterligere fullskala testing og simuleringer av bølge- og bevegelsesprediksoner på de to DOF-testfartøyene Skandi Vega og Skandi Afrika for å gjøre systemet robust. Vi vil videreutvikle, teste og kvalifisere programvaren for bruk i kommersielle applikasjoner. I løpet av prosjektet vil vi jobbe kontinuerlig for å få bedre forståelse av markedsverdien og for å skape et mest mulig attraktivt system for markedet. RIMARC vil gi havindustrien et billig og robust system som er enkelt å implementere i alle fartøy, både eksisterende fartøy og nybygg.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020