Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Fiber Resolution Targets for Optical Nano and Microscopes (FiRsT)

Alternativ tittel: Fiberkalibreringsmål for optiske nano og mikroskoper

Tildelt: kr 5,0 mill.

Mikroskoper er vinduene til alt smått i vår verden. Mikroskoper har blitt et essensielt verktøy for farmasøytisk industri, sykehus, biologi, materialvitenskap, og utdanning. Med nye og moderne mikroskoper kan vi se prøver helt ned til nanometer, men desto mindre prøvene blir, desto mer utydelig blir forskjellen mellom hva vi ser og hva som faktisk er sant. I dag brukes oppløsningsreferanser til å kalibrere mikroskoper for å kunne observere små prøver, også kalt Resolution Targets. Med det økte behovet for ekstra funksjoner og nye egenskaper hos mikroskoper, øker behovet for spesialiserte og moderne resolution target. Fiber Resolution Targets (FiRsT): Det første settet med resolution targets som kan karakterisere og kalibrere et flertall av mikro/nanoskoper, og de eneste som kan brukes på et område av brytningsindek (BI). I dette prosjektet utvikler vi utvikle en fungerende prototyper for forskjellige reflekterende indekser og kjennetegn for fluorosens. Vi vil konsolidere den kommersielle strategien for prosjektet og forsikre at de transformative evnene til FiRsT bringer prosjektet som en ledende innovasjon. Vi vil oppnå våre mål med å fokusere på tilbakemelding fra sluttbrukere og bruke denne informasjonen til å revidere og optimalisere produktytelsen og kundetilfredsheten. Utvidelse av produktporteføljen og vellykket demonstrering i relevante omgivelser vil ta vår «Technology Readiness Level» videre og redusere risk i prosjektet som en forberedelse for lisensmuligheter med etablert industri i mikroskopimarkedet. Utviklingen av FiRsT har til nå være fokusert på å demonstrere karakteriseringsevner for oppløsning og reflekterende indeks, i tillegg til å fungere ved bruken av fluorosens. Det har også vært fokus på å snakke med industri og sluttbrukere for å avgjøre våre fokusområder for videre utvikling og muligheter i dagens marked.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020