Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

MOMENTUM: Moment-Resisting Connections for Timber Constructions

Alternativ tittel: MOMENTUM- Momentstive forbindelser for trekonstruksjoner

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

349939

Prosjektperiode:

2024 - 2027

Midlene er mottatt fra:

MOMENTUM er et nyskapende prosjekt som har som mål å utvide byggebransjen ved å introdusere en ny, effektiv, allsidig og kostnadseffektiv forbindelse for trekonstruksjoner. Den innovative forbindelsen er utviklet av Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU og drevet av behovet for grønnere bygninger. Forbindelsen er utviklet for å motstå store rotasjonskrefter, noe som gjør trekonstruksjoner mer robuste og sikrere. Når denne forbindelsen tas i bruk, vil den stimulere til økt bruk av tre i byggebransjen, bidra til miljøvennlige løsninger ved å redusere klimagassutslipp, fremme en sirkulær økonomi og øke bokvaliteten for beboere. Hovedmålet med Verifiseringsprosjektet er å ferdigstille teknisk dokumentasjon som vil tillate en fullskala demonstrasjon av denne innovative forbindelsen i reelle byggeprosjekter. Prosjektet har også som mål å etablere tekniske retningslinjer og utvikle et digitalt design- og modelleringsverktøy. Det vil også fokusere på å skape nye konkurransedyktige produksjonsprosesser for industrien for å implementere denne nye teknologien. Prosjektet skal demonstrere kvalitetene og hvor kostnadseffektiv forbindelsen vil være for partnere i verdikjeden. Dette vil bane vei for de første kommersielle lisensene, noe som bidrar til økt bruk av tre, et bærekraftig materiale, i byggeprosjekter. Oppsummert skal MOMENTUM-prosjektet levere teknisk bevis på konseptet som er etterspurt av potensielle lisensinnehavere og sluttbrukere. Dette vil muliggjøre konstruksjon av tryggere, mer robuste, konkurransedyktige og bærekraftige bygninger, noe som markerer et betydelig skritt fremover for byggebransjen.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020