Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Leveraging Security and Privacy Technologies for Inclusive eID and Access Control Services (IncluDe)

Alternativ tittel: Utnyttelse av sikkerhets- og personvernteknologier for inkluderende eID- og tilgangskontrolltjenester (IncluDe)

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

349943

Prosjektperiode:

2024 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

I en verden der digital identifikasjon (eID - elektronisk identitet) blir stadig viktigere for tilgang til offentlige og private tjenester, står vi overfor en stor utfordring: Hvordan sikre at alle, uavhengig av alder, funksjonsevne eller teknologikunnskap, kan delta fullt ut i det digitale samfunnet? Prosjektet "IncluDe", (Leveraging Cryptographic Multi-Factor Authentication Solutions for Inclusive eID and Access Management Services (IncluDe)) ledet av BIOFY AS i samarbeid med forsknings- og industripartnere, tar sikte på å revolusjonere måten vi tenker på eID og tilgangskontroll gjennom bruk av avanserte sikkerhets- og personvernteknologier. Kjerneideen er å utvikle en kryptografisk multifaktorautentiseringsløsning som er skreddersydd for å inkludere de mest sårbare brukerne våre: eldre, unge mellom 12 og 15 år, nye innvandrere, ikke digitale brukere og personer med ulike funksjonshemminger. Disse gruppene står ofte overfor betydelige hindringer i bruk av dagens eID-løsninger, som kan være komplekse, vanskelige å navigere, og som ikke alltid respekterer individets privatliv og sikkerhet. "IncluDe" bygger på banebrytende forskning innen kryptobiometri – en fusjon av kryptografi og biometrisk autentisering – som sikrer brukernes privatliv ved at biometriske data blir håndtert på en sikker og privat måte. Ved å tilpasse teknologien til å møte behovene til de mest sårbare brukergruppene, har "IncluDe"-prosjektet potensialet til å åpne opp den digitale verdenen for flere, redusere digital ekskludering, og styrke tilliten til digitale tjenester nasjonalt og internasjonalt. Prosjektets suksess vil ikke bare ha direkte påvirkning på målgruppene, men vil også tjene som et eksempel på hvordan teknologiske innovasjoner kan anvendes for å skape et mer inkluderende samfunn, der teknologi ikke bare løser kommersielle eller tekniske utfordringer, men også adresserer dypere sosiale og etiske spørsmål. "IncluDe" leder mot en fremtid der digital inkludering er en realitet for alle.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020