Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Lightweight Super-Resolution Imaging

Alternativ tittel: Kompakt bildebehandling for superoppløsning

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

349956

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Introduksjonen av superoppløsning har vist seg å være en av de største fremskrittene innen mikroskopi de siste tiårene. Superoppløsningsteknologier er fortsatt unge og har ulemper med hensyn til hastighet, kvalitet og kostnad. Gjennom et tiår med forskning, bruk av kunstig intelligens (AI) og nært samarbeid med mikroskopibransjen, presenterer vi superoppløsningsteknikken MUSICAL som en moderne løsning som overgår alle kommersielle løsninger med hensyn til kostnad og fleksibilitet, samtidig som hastighet og kvalitet opprettholdes. Det overordnede målet med dette prosjektet er å utvikle en maskinvareprototype av MUSICAL. Superoppløsningsteknikker som MUSICAL behandler store mengder data, og med en vellykket overgang til en maskinvareløsning vil vi kunne behandle disse dataene flere ganger raskere enn vår MVP (skybaserte løsning). MUSICAL-maskinvaremodulen vil kunne utnytte våre konkurransefortrinn ytterligere og etablere vår løsning som en "state-of-the-art" for det globale superoppløsningsmarkedet. For å nå målene våre, vil vi arbeide sammen med et selskap spesialisert på programvare til maskinvare implementering. I løpet av dette samarbeidet vil vi også involvere nøkkelpersoner som rådgivere for utviklingen for best mulig sluttprodukt i samsvar med industri og sluttbrukers behov. Etter en vellykket utvikling vil vi sammen med våre samarbeidspartnere hos industrien demonstrere "real time" bildebehandling i superoppløsning og forberede teknologien for lisensieringer. Våre funn så langt dekker demonstrering av bildebehandling i superoppøsning gjennom våre skybaserte løsning, dette har validert MUSICAL's bildekvalitet og prosesseringevne. Vi har også gjennomført bildebehandling i samarbeid med et etablert selskap i det europeiske mikroskopimarkedet for validering av løsningen på spesifikke applikasjoner.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020