Tilbake til søkeresultatene

JPIURBAN-Urban Europe

Just Positive Energy Planning Processes in Disadvantaged Urban Areas

Alternativ tittel: Rettferdig fremming av energipluss i sårbare byområder

Tildelt: kr 3,5 mill.

I jakten på en grønnere verden spiller byer en nøkkelrolle. JUST PEPP-prosjektet fokuserer på et ofte oversett aspekt: behovet for inkluderende avkarbonisering i sårbare byområder. Mens globale initiativer som European Green Deal og Parisavtalen presser på for reduserte karbonutslipp, går sårbare byområder ofte glipp av fordelene. JUST PEPP har som mål å endre dette. Ved å sentrere seg rundt ufordelaktige distrikter i Sverige, Nederland og Norge, utforsker prosjektet hvordan ’Positive Energy Districts’ (PEDs) kan planlegges og implementeres med aktiv deltakelse fra lokale beboere. Målet er å forbedre energieffektivitet og fleksibilitet i eksisterende bygninger og urbane transportsystemer, samtidig som det tas hensyn til innbyggernes faktiske behov. Initiativet er unikt i sin borger-sentriske tilnærming. Løsninger er utformet for inkludering og velvære, med intensjon om å pilotere disse i de tre involverte landene, og til slutt rulle dem ut over hele Europa. Ved å balansere miljømessig bærekraft med sosial rettferdighet, er JUST PEPP en tverrfaglig innsats, som trekker på ekspertise fra forskere, politikere, ideelle organisasjoner og praktikere. Det handler ikke bare om å redusere karbonavtrykk; det handler også om å sikre at reisen mot bærekraft ikke etterlater noen bak.

The decarbonisation of cities is critical for accomplishing the targets of both the European Green Deal and the Paris Agreement.However, recent studies highlight that political incentives for such low-carbon transitions typically exclude disadvantaged areas and/or population groups. Failure to include disadvantaged areas and their inhabitants may cause a dramatic delay in urban decarbonisation and exacerbate pre-existing societal inequalities. To tackle this failure, the Just Positive Energy Planning Processes (JUST PEPP) project aims to empower disadvantaged population groups by investigating how PEDs can be planned for, with and by residents of disadvantaged urban areas. Specifically, the JUST PEPP project will explore solutions for energy-efficiency and energy-flexibility in existing buildings and urban transport by examining four disadvantaged districts located in Sweden, the Netherlands and Norway by interacting with residents to examine their needs. Building on insights from previous projects, the project consortium will design new citizen-centric solutions geared toward well-being and inclusiveness to be piloted in the three focus countries, and, in the future, deployed across Europe to meet EU-level goals whilst balancing environmental and social concerns. To achieve this, JUST PEPP draws on expertise from a cross-disciplinary environment, encompassing researchers, local policymakers, non-profit organisations and practitioners to address these challenges.

Budsjettformål:

JPIURBAN-Urban Europe