Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Arrhythmical Risk Indicator (ARI) – cardiovascular images to reduce the need of pacemakers

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

350030

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020