Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Technologies and processes for maintenance, joining and repair through an innovation test hub

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektet går ut på å videreutvikle teknologi for sammenføyning (generelt) av moderne materialer, men også levetidsovervåking, vedlikehold og reparasjon av slike materialer, samt nye metoder for sammenføyning av ulike materialer. Mer konkret er fokuset lettvektsmaterialer, som komposittmaterialer, og da sammenføyning av større deler/konstruksjoner i kompositt, eventuelt også med andre materialer, som metaller. Det er relevant å se på komplekse sammenføyningsløsninger der sammenføyning mellom ulike kompositt-konstruksjoner og for kompositt-metall-konstruksjoner er av interesse. Prosjektet har to parallelle aktiviteter, hvor en del ser på utvikling av teknologier demonstrert gjennom testplattformer i de tre domenene luft, sjø og land. Den andre aktiviteten er å bygge opp en arena for innovasjonsovervåking. Prosjektet skal ved hjelp av egne utlysninger, finne små og mellomstore bedrifter, samt «start-ups», som har nyskapende teknologi som er relevant for konsortiets arbeid og som kan demonstreres i prosjektet. Det norske bidraget er fokusert i sjødomenet, hvor Norge har mye relevant forsvarsrelatert industri og kompetanse. Det norske fokuset vil være på å forbedre skjøteteknologier, spesielt seksjons-/modulskjøting for både kompositt-kompositt og metall-kompositt. Her må man ta hensyn til temperaturvariasjoner under installasjon og levetid, spesielt for forskjellen i termisk ekspanderende egenskaper til metall og komposittmaterialer, samtidig som kravene til EMC, brann, sikkerhet, ballistisk beskyttelse og mekanisk deformasjon må opprettholdes. Det er ønskelig å etablere skjøtedesign, metoder og vurderingsmetoder som gjør en i stand til å gjøre flere modellanalyser og færre fysiske tester, som så vil danne grunnlaget for internasjonal standardisering. Design og evalueringsverktøyet er tenkt etablert på en mellomskalamodell som er representativ for fullskala konstruksjoner.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa