Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

DogBiTE – a platform for validation of immunotherapeutic drugs

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

350181

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020