Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Antarktisseminaret 2024

Tildelt: kr 99 999

Antarktisseminaret 2024 vil bli det femte i rekken av denne seminarrekken som har som målsetning å skape faglig møteplass for det antarktisforskere i Norge. Det skal gjennomføres i Tromsø 7.-8. mai 2024, og det forventes deltakelse på i underkant av 100 personer. Antarktisseminaret er i dag den eneste nasjonale møteplassen som har dette overordnede målet å være en inkluderende møteplass der man treffes på tvers av forskningsdisipliner institusjoner, karrierestadium mv, med samtidig tilgang til forskningsadministrasjon, forvaltning og logistikk. Antarktisseminaret 2024 vil inneholde følgende elementer: • Forskerpresentasjoner basert på egenbidrag. Fagprogrammet settes opp av egen fagkomite bestående av representanter som favner bredde av aktive antarktisinstitusjoner i Norge • Posterpresentasjoner basert på egenbidrag. Fagprogrammet settes opp av egen fagkomite • Presentasjoner og diskusjoner rundt strategisk viktige tema for den videre utviklingen av norsk Antarktisforskning, knyttet til blant annet forskningsinfrastruktur, forskningsplattformer, finansiering, mv. • Egen dedikert økt til å ivareta Norges rolle i det internasjonale samarbeidet innenfor den internasjonale vitenskapskomiteen for antarktisforskning (SCAR) • Paneldebatt for å belyse forhold rundt fremtidens Antarktisforskning

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram