Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Risk-based framework for assessing CO2 storage monitoring

Alternativ tittel: Risk-based framework for assessing CO2 storage monitoring

Tildelt: kr 11,4 mill.

Det er et stort behov for oppskalering av CO2 storage utover kapasiteten til viktige CCS-flaggskipprosjekter. Å akselerere CCS for å gi betydelige CO2-utslippsreduksjoner innen 2030 krever tett integrasjon av tekniske, økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige disipliner for å støtte beslutningsprosessen knyttet til tillatelse og sikring av inneslutning og samsvar under gjennomføringsfasen av CCS-prosjekter. Det er flere sentrale utfordringer som nye forskningsprosjekter må ta tak i som forberedelse til industrialisering og oppskalering av CO2-lagring. 1) Det er behov for oppskalering av lagringskapasitet til gigatonn. Dette krever akselerert karakterisering av lagringssteder og utvikling av sikre injeksjons- og trykkstyringsstrategier som kan støtte akselererende injeksjonshastigheter.. 2) Samfunnet må være forberedt på storskala CCS-utplassering. Å engasjere interessentgrupper er avgjørende for å vurdere de viktigste samfunnsmessige bekymringene i planleggingen av regional lagringsutvikling og utforme oppskaleringsplaner for å minimere innvirkningen på andre næringer eller offentlige interesser. 3) Å sikre samsvar i CO2-lagringsoperasjoner er avgjørende for lisens til drift og for å bygge langsiktig tillit mellom industri og samfunn. Industrialisering av CCS er avhengig utvikling av transparente overvåknings metoder. RamonCO vil støtte CO2-lagringsprosjektutvikling ved å tilby klare arbeidsflyter for multifysisk inversjon og sannsynlighetsovervåking som oppfyller regulatoriske krav. Dette vil gi grunnlaget for utformingen av en effektiv og egnet, stedsspesifikk overvåkingstilnærming. Å kombinere disse overvåkingstilnærmingene med samfunnsaspekter, vil støtte risikostyringsstrategier for industri og regulatorer og inkorporere dem i beslutningsstøtteverktøy.

The CETPartnership proposal RamonCO submitted to the Joint Call TRI3 - Call module 3.1: "CCU/CCS technologies" has been selected for funding. The CETPartnership project RamonCO will develop and demonstrate methodologies and tools for conformance assessment and risk-based monitoring of CO2 storage projects. An operational multi-physics inversion framework capable of assimilating different types of geophysical and operational time lapse data will be developed. Based on the Societal Embeddedness Level (SEL) and bow-tie methodologies RamonCO will develop societal risk governance strategies and tools for risks identified as critical. By integrating the new methodologies developed, RamonCO will design a probabilistic methodology to enable regulators and operators to assess the expected performance of monitoring strategies in the context of specific identified risks. The RamonCO consortium includes renowed partners from USA, the Netherlands, Germany, Romania and Greece. esearch questions will be addressed by a multidisciplinary approach combining geophysics, applied mathematics, numerical simulation, social and techno-economic sciences

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Temaer og emner

InternasjonaliseringCO2-håndteringCCS - lagringKutt i utslipp av klimagasserCo-Funded/ERA-NETBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøLTP3 Hav og kystPortefølje Banebrytende forskningLavutslippFNs BærekraftsmålInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterLTP3 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPortefølje Energi og transportLTP3 Fagmiljøer og talenterCO2-håndteringPetroleumPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningGrunnforskningLTP3 Petroleum og mineralerDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapKlimarelevant forskningTjenesterettet FoUBransjer og næringerOlje, gassLTP3 Klima, miljø og energiFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMiljøteknologiFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje InnovasjonCo-Funded/ERA-NETCo-Funded HEUDigitalisering og bruk av IKTPortefølje ForskningssystemetIKT forskningsområde