Tilbake til søkeresultatene

JPIURBAN-Urban Europe

Cargo Bikes and Neighbourhood Engagement in the 15-Minute City

Alternativ tittel: Cargo Bikes and the 15-Minute City

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

350711

Prosjektperiode:

2024 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Car-goNE-City er et anvendt forskningsprosjekt som tar sikte på å gjøre det mulig for byer å redusere avhengigheten av privatbiler, redusere transportkostnader og bli mer bærekraftige. Å gjøre det krever at stedene vi bor blir «15-minutters byer». At alle viktige funksjoner i en by kan nås innen en 15-minutters spasertur eller sykkeltur. Car-goNE-CITY-prosjektet undersøker spesifikt lastesyklers evne til å hjelpe lokalsamfunn med å nå dette målet. Lastesykler med e-assistanse, e-lastesykler, er raskt i ferd med å bli et viktig transportalternativ for byer, og erstatter familiebiler og leveringsbiler. Potensialet for e-lastesykler som bilerstatninger er høyt, men bevisgrunnlaget mangler. Samfunn krever effektive, evidensbaserte strategier for å bruke e-lastesykler for å realisere sine ambisjoner om å bli 15-minutters byer. Konsortiet inkluderer en rekke akademiske, private og offentlige partnere. Car-goNE-City bruker en rekke deltakende tilnærminger som engasjerer innbyggerne direkte i planlegging, design, implementering og evaluering av delt lastesykkelmobilitet. Vil (1) studere tidsbasert tilgjengelighet av 15-minutters byer ved å utvikle innovative metoder som inkluderer delt mobilitet; (2) utforske potensialet for delt lastesykkelmobilitet for å redusere bilbruk og dets interaksjoner innenfor multimodale transportsystemer; (3) engasjere beboere i deltakende utforming av delt mobilitet ved bruk av digitale deltakelsesmetoder, gamification, pilotprosjekter og levende laboratorier; og (4) identifisere effektive tilnærminger for å akselerere implementering av delt mobilitet. Byer som er involvert inkluderer Gøteborg, Mölndal, Trollhettan (Sverige), Oslo (Norge), Karlsruhe og Konstanz (Tyskland) og Budapest (Ungarn). Dette prosjektet vil generere overgangsveier for små, mellomstore og store europeiske byer for å oppnå bærekraftige mobilitetsmål.

The goals of the project include (1) studying time-based accessibility of 15-minute cities by developing innovative methods that incorporate shared mobility; (2) understanding the potential for shared cargo bike mobility to reduce car use and its interactions within multi-modal transport systems; (3) engaging residents in participatory design of shared mobility using digital participation methods, gamification, pilot projects, and living labs; and (4) identifying effective approaches for accelerating shared mobility implementation. Cities involved include Gothenburg, Mölndal, Trollh?ttan (Sweden), Oslo (Norway), Karlsruhe and Konstanz (Germany), and Budapest (Hungary). The Norwegian portion of the project will fund a PhD student, housed at OsloMet - Oslo Metropolitan University - who will work on the project and be advised by the Norwegian research team members.

Budsjettformål:

JPIURBAN-Urban Europe