Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

A smart process for water harvesting from air and water distribution based on eco-friendly MOFs

Alternativ tittel: En smart prosess for vannhøsting fra luft- og vannfordeling basert på miljøvennlige MOF-er

Tildelt: kr 3,5 mill.

Ettersom klimaendringene akselererer, og bringer med seg uforutsigbare værmønstre og redusert nedbør, har behovet for innovative løsninger for vannforvaltning aldri vært mer presserende. Vår tilnærming er todelt. For det første revolusjonerer vi vannfordelingen gjennom banebrytende teknolo-gi. Forestill deg et smart nettverk der tingenes internett og kunstig intelligens arbeider sammen, og skaper et system som ikke bare forstår, men forutser vannbehov. Dette systemet kan forutsi etterspørselen i sann-tid, justere distribusjonen deretter, og til og med identifisere lekkasjer eller ineffektiviteter – med poten-siale for betydelig reduksjon i vannsløsing. For det andre, ved å utnytte de siste fremskrittene innen vitenskapen om porøse materialer og pros-essteknikk, utvikler vi en teknologi som kan trekke fuktighet fra atmosfæren og omdanne den til brukbart vann. Dette er ikke bare et teoretisk konsept, men en praktisk løsning for å tilby vann i områder hvor det er en knapp ressurs, uavhengig av klimaet. Vårt prosjekt går utover ren bevaring. Det handler om proaktiv forvaltning og bærekraftig bruk av vannres-surser globalt. Ved å integrere disse teknologiene i eksisterende vannforsyningssystemer, sikter vi mot å muliggjøre en bærekraftig, langsiktig løsning på vannmangel, og sikre at alle samfunn, fra travle byer til avsidesliggende landsbyer, har tilgang til rent, trygt vann. Dette er mer enn et prosjekt; det er en visjon for en fremtid hvor vannmangel er fraværende, og teknologi og innovasjon leder an i bevaringen av vår planets mest vitale ressurs.

This project addresses the critical challenges posed by climate change in the Mediterranean region, characterized by an anticipated temperature increase of 2 ºC to 4 ºC and a rainfall reduction of 4% to 30% by 2050. Given that over 70% of the region's water resources are allocated to agriculture and the prevalent inefficient water distribution in its predominantly small villages, there is an urgent need for innovative solutions to preserve and optimize water availability. The project proposes a two-pronged approach. Firstly, it aims to enhance water distribution efficiency by integrating advanced technologies such as the Internet of Things and Artificial Intelligence. This involves developing a smart water distribution system capable of optimizing water allocation, predicting real-time demand, and identifying consumption irregularities. Secondly, the project addresses the Mediterranean's limited and unevenly distributed water resources by exploring alternative freshwater sources. A key focus is developing a novel water adsorption technology to extract water from atmospheric air. This technology leverages recent advancements in porous material science and aims to be cost-effective and efficient, irrespective of ambient conditions. Integrating this technology into existing water supply systems is envisioned to provide a sustainable solution to the water scarcity challenges exacerbated by climate change. Overall, this project not only aims to tackle the immediate issues of water loss and inefficiency but also seeks to revolutionize water resource management in the Mediterranean region by harnessing cutting-edge technology and innovative scientific advancements.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling