Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Springfart for Nord

Tildelt: kr 74 999

Bakgrunn: Springfart for Nord er en næringskonferanse som søker å tilgjengeliggjøre temaer fra Arctic Frontiers, spesielt fokusert på kunstig intelligens (KI) og muliggjørende teknologier for det nordnorske næringslivet. Med støtte fra ProTromsø og andre samarbeidspartnere, har konferansen som mål å heve bevisstheten om KI og koble lokalt næringsliv til internasjonale trender. Målsetting: Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om KI, robotikk og autonomi blant små- og mellomstore bedrifter i Nord-Norge. Gjennom en utvidet konferanse under Arctic Frontiers 2024, ønsker man å engasjere bedrifter på deres premisser, stimulere dialog om internasjonale påvirkninger, og bygge bro over kunnskapsgapet som mange nordnorske bedrifter opplever innen KI. Aktiviteter: Konferansen planlegger å invitere nasjonale og internasjonale eksperter, tilby praktiske workshopmaterialer og legge til rette for paneldebatter mellom næringslivsledere og Arctic Frontiers-aktører. Ved å sikre støtte fra Forskningsrådet, ønsker prosjektet å heve arrangementets relevans og tiltrekke seg høyprofilerte foredragsholdere innen KI-feltet. Innovasjon og Dialog: Gjennom et tett samarbeid med lokale myndigheter og organisasjoner, ønsker prosjektet å plassere konferansen som en viktig bidragsyter til kunnskapsbasert dialog om Nord-Norges utvikling. Ved å integrere lokale perspektiver, case studies, og suksesshistorier, streber man etter å gjøre KI tilgjengelig som en nøkkelressurs for nordnorsk næringsliv og forskningssamfunn. Resultatforventning: Prosjektet forventer å oppnå økt kunnskap, nettverksbygging, og bevissthet om KI blant deltakerne. Videre søker man å skape en plattform for langsiktig samarbeid mellom lokale bedrifter, forskningsmiljøer og Arctic Frontiers. Med støtte fra Forskningsrådet håper man på en vellykket konferanse som gir en betydelig gevinst for nordnorsk næringsliv og forskningssamfunn.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet