Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Mobilising, harmonising and incentivising forest biodiversity and environmental monitoring data through Web 3.0 technology.

Alternativ tittel: Mobilisering, harmonisering og incentivisering av skogens biologiske mangfold og miljøovervåkingsdata gjennom Web 3.0-teknologi.

Tildelt: kr 3,2 mill.

Skogen er avgjørende for å opprettholde livet på jorden. Skogene huser størstedelen av det biologiske mangfoldet og spiller en viktig rolle som buffer mot klimaendringene. Beskyttelse av skogene, samt tilstandsvurdering og overvåking av det biologiske mangfoldet, er derfor ekstremt viktig i møte med klima- og den økologiske krisen (IPCC og IPBES). Dette bidrar til å nå viktige internasjonale mål, blant annet knyttet til den nye naturavtalen og Forest and Climate Leaders' Partnership (FCLP). For å nå disse målene har forskere økende behov for økologiske data. Til tross for at skog er en av de mest studerte naturtypene i verden, er det store mangler i dagens databaser om biologisk mangfold i skog. Innenfor åpen forskning (dvs. åpenhet i alle faser av forskningsprosessen) er det dessuten ofte vanskelig å finne eksisterende økologiske primærdata. Prosjektet Forest-Web-3.0 vil tilgjengeliggjøre forskningsdata om biologisk mangfold tilknyttet skog, slik at disse er når ut til et bredt spekter av sluttbrukere, særlig interessenter som er engasjert i skogbevaring. I tillegg har prosjektet som mål å fremheve den potensielle økonomiske verdien av data om biologisk mangfold. Ved å utnytte Web-3-teknologier og digitale tvillinger av skogøkosystemer vil Forest-Web-3.0 jobbe for et nytt paradigme der økonomi knyttet til ressursutvinning (avskoging) kan balanseres med økonomi knyttet til ressursbevaring (skogplanting). Dette vil kunne gi økonomisk gjennomførbare alternativer for å sikre skogene gjennom bærekraftig bruk og vern.

With a focus on the forest biome, Forest-Web.3.0 aims to showcase the utility and uptake potential of Web-3.0 technologies in ecology on two fronts. In accordance with the Biodiversa+ call "Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society" and the call theme “Innovation and harmonisation of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data” we first aim for a new paradigm in ecological data curation, governance and sharing, leveraging blockchain architecture to incentivise active data stewardship and facilitate widespread mobilisation of extant low-velocity biodiversity and environmental data. Second, and in accordance with the call theme “Making use of available biodiversity monitoring data” we utilise mobilised data resources in concert with earth observation data to validate and improve upon the ecological realism of forest digital twin models, designed to capture ecosystem integrity and used to evidence and execute nature-based economies within a Web-3.0 regenerative finance ecosystem. Through these enhanced digital twin models and in concert with the exponentially growing voluntary biodiversity market we will evidence to a trans-national network of stakeholders (forest land-owners) economic incentives for preserving high-integrity forests. The ambition here is to generate trans-national inertia in understanding and favouring revenues tied to resource preservation (proforestation), mobilise new actors towards safeguarding and stewarding biodiversity, and ultimately drive systematic and sustainable commitments to nature protection.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet