Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

GINAMO: Genetic Indicators for Nature Monitoring

Alternativ tittel: GINAMO: Genetiske indikatorer for naturovervåking og forvaltning

Tildelt: kr 2,9 mill.

Kontekst: Genetisk mangfold er grunnlaget for biologisk mangfold og avgjørende for langsiktig overlevelse, tilpasning og motstandsdyktighet for bestander, arter og økosystemer. Mens genetisk mangfold lenge har blitt neglisjert i politikk og forvaltning av biologisk mangfold, inkluderer den nåværende Convention on Biological Diversity (CBD) Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) overvåking av genetisk mangfold også for ville arter. Verktøy og indikatorer for å overvåke genetisk mangfold er tilgjengelige, men brukes sjelden på grunn av manglende kunnskapsoverføring mellom bevaringsvitenskap og forvaltning. Derfor har GINAMO som mål å utvikle den beste praksis og retningslinjer for bruk av indikatorer av genetisk mangfold. Dette vil muliggjøre rutinemessig integrering av genetiske kriterier i vurderinger av biologisk mangfold, fra politikk på regionalt, nasjonalt og EU-nivå, til globale konvensjoner og forpliktelser for stater som godkjenner dem. Hovedmål: GINAMO har som mål å finne den beste måten for nøyaktig å estimere de to indikatorene valgt for genetisk mangfold foreslått av GBF: 1) andelen bestander av arter med en effektiv bestandsstørrelse større enn 500, og 2) andelen bestander av en art som opprettholdes. For å bidra til implementeringen av disse indikatorene, vil GINAMO designe, tilrettelegge og evaluere prosesser der forskere og interessenter sammen utvikler metodikk og arbeidsflyter som er vitenskapelig forsvarlige, effektive og i tråd med naturforvaltnings- og policykrav. Hovedaktiviteter: GINAMO fokuserer på å generere beste og gjennomførbar håndtering for vurdering av genetiske indikatorer fra både genetiske og ikke-genetiske data. GINAMO vil også evaluere hvordan satellittjordobservasjonsdata kan brukes som proxy til vurdering av genetisk mangfold. GINAMO vil leverer standardisert instruksjoner for å skaffe lett tilgjengelige data for forskere, naturforvaltere og beslutningstakere.

The biodiversity crisis imperils nature’s contributions to people. Genetic diversity is key to maintain adaptive potential and ecosystem resilience. It is one of the three pillars of biodiversity, but is widely ignored in policy and management, due to knowledge and implementation gaps. GINAMO follows a co-creation process to provide scientific guidelines and ready-to-use workflows to estimate genetic indicators. Two indicators in the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework are appropriate for monitoring and reporting on genetic diversity. These indicators relate to a minimum effective population size (Ne) of 500, and to maintain genetically distinct populations within species. GINAMO determines best practices to obtain accurate Ne estimates for species with DNA-based data (WP2). Genetic data helps designing realistic evolutionary scenarios to understand how spatial distributions, life history traits, data quantity and types, sampling strategies and statistical methods affect Ne estimates. For species without DNA-based data available, GINAMO develops best practices to estimate Ne from proxies (WP3, WP4). GINAMO will partner with the stakeholder community for an optimal integration of all resources to meet their concerns, reporting duties and monitoring needs. Standardised, automated workflows are co-created for assessing these indicators on various transboundary geographical scales, following FAIR principles (WP5). The impact of the co-creation processes on participants’ knowledge, perceived usefulness and willingness to implement, is evaluated through surveys and interviews (WP6). GINAMO effectively fits all three themes of the call: to integrate various sources of available data in existing biodiversity databases (Theme 3), to address knowledge gaps related to biodiversity loss (Theme 2), and to improve biodiversity data collection and inform specific conservation management actions (Theme 1).

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling