Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Towards a Transnational Acoustic Biodiversity MOnitoring Network

Alternativ tittel: Mot et Transnasjonalt Akustisk Biodiversitetsovervåkningsnettverk

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektet "Towards a Transnational Acoustic Biodiversity Monitoring Network (TABMON)" er et banebrytende initiativ for å forbedre biodiversitetsovervåkingen i Europa. Det benytter innovativ autonom akustisk sensingsteknologi for å observere og analysere biodiversitet, spesielt med fokus på fuglearter. Prosjektet er strukturert i tre hovedkomponenter: Utplassering av et Transnasjonalt Akustisk Overvåkningsnettverk: Dette innebærer å sette opp et omfattende nettverk av autonome akustiske sensorer i varierte europeiske landskap for å samle og analysere lyder fra forskjellige habitater. Bruk av Kunstig Intelligens (KI) for Dataanalyse: Prosjektet vil bruke avanserte KI-teknikker til å behandle de store mengdene lyddata som samles inn. Dette er avgjørende for å nøyaktig identifisere og katalogisere ulike arter basert på deres vokaliseringer. Dataintegrasjon og Analyse: Den siste komponenten fokuserer på å integrere akustiske data med andre kilder til biodiversitetsdata for å skape en mer nøyaktig og helhetlig forståelse av biodiversitetsmønstre og trender. Med harmonisering av datainnsamling og analysemetoder på tvers av nasjonale grenser, sikter TABMON mot å tette eksisterende hull i biodiversitetsovervåking og bidra betydelig til EU's biodiversitetspolitikk og bevaringsarbeid. Prosjektets innovative bruk av teknologi og samarbeidstilnærming gjør det til et betydelig skritt fremover i transnasjonal biodiversitetsovervåking.

The TABMON project aims to advance biodiversity monitoring across Europe through a novel approach using autonomous acoustic sensing. This project is designed to fill gaps in current biodiversity reporting and contribute to achieving the targets set in the EU Biodiversity Strategy for 2030. It involves the harmonization of acoustic biodiversity observations collection, analysis, and integration, leveraging advancements in technology and AI. At its core, TABMON seeks to demonstrate the effectiveness of acoustic observation in transnational biodiversity monitoring. It focuses on deploying an acoustic monitoring network that captures and analyzes sounds across different European landscapes, using these audio data to gain insights into species distribution, abundance, and migration patterns. The integration of this data with other biodiversity information sources is a key aspect, aiming to provide a more comprehensive understanding of the European biodiversity landscape. The project is underpinned by a collaborative effort that brings together expertise from various fields, including species and habitat monitoring, conservation, research infrastructures, and EU biodiversity policy. Through its innovative approach and transdisciplinary collaboration, TABMON sets out to enhance the effectiveness of biodiversity monitoring and contribute significantly to the conservation and management of European biodiversity.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling