Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Winged ghosts wandering the oceans: the spatial ecology and conservation of the world’s smallest and elusive seabirds, the storm petrel

Alternativ tittel: Bevingede spøkelser til havs: romlig økologi og bevaring av verdens minste sjøfugler, stormpetrellene

Tildelt: kr 2,4 mill.

Stormpetreller er utmerkede indikatorer for det marine økosystemet, men deres små kroppsstørrelser og hemmelighetsfulle atferd har gjort det nesten umulig å studere dem godt. Det er veldig lite kunnskap om disse artene. Nye forskningsmetoder er nå tilgjengelige for å studere aspekter av stormpetrellenes biologi som tidligere har vært ukjente. Ved å bruke minatyriserte sporingsenheter vil vi prøve å avdekke hvor stormpetrellene finner maten sin i hekkesesongen og hvor de trekker for å tilbringe vinteren. Vi vil analysere stabile isotoper og gjøre dna metabarcoding for a forsøke å avdekke hva de spiser. Våre genetiske analyser vil forbedre forståelsen av deres evolusjonære utvikling og slektskap, dvs deres taksonomi. Kun to arter hekker i Norge. Det er havsvale og stormsvale. Prosjektet er dog et stort internasjonalt samarbeid mellom 15 partnere fra 11 land, og vi studerer 6 arter stormpetreller som hekker i kolonier i Nordøst-Atlanterhavet og i Middelhavet. Prosjektet har som mål å identifisere de største truslene som stormpetrellene møter til havs i deres hekkeområder og overvintringsområder. Disse truslene inkluderer klimaendringer, anlegg for fornybar energi, akvakulturanlegg, forurensning, inkludert plastikk-forurensning. Prosjektet vil gi ny viktig kunnskap om stormpetrellenes leveområder, deres næringsgrunnlag og taksonomi. Det er nødvendig for å en effektiv forvaltning og bevaring av artene, både på land og til havs.

Understanding the spatial and trophic ecology and taxonomy of free-ranging fauna is needed for the effective conservation of global biodiversity and defining accurate Conservation Units (CU). SEAGHOSTS aims to build on limited knowledge of the spatial and trophic ecology of the storm petrel species (Hydrobatidae and Oceanitidae) and their populations breeding in Europe. Specifically, it aims to assess the major at-sea threats storm petrels face on their Mediterranean and NE Atlantic breeding grounds and on their suspected Southern Atlantic wintering grounds. These threats include climate change, renewable energy infrastructures, aquaculture, contamination, including plastic exposure. Storm petrels are excellent sentinels of the marine ecosystem, but until now, their small body size and secretive behaviour has posed a major constraint on their study. The project will combine ultra-miniaturized tracking devices, habitat modelling, bulk and compound-specific stable isotope analysis, diet DNA metabarcoding analysis, geometric morphometrics, and microplastic determinations to fill important geographic gaps across Europe. SEAGHOST has a multi-colony and multi-species approach and include 15 partners from 11 countries. It will provide new essential knowledge on year-round, metapopulation distributions of storm petrels (O1, O2), an updated list of storm petrel CU inhabiting European seas (O3), and on how diverse human activities at sea may affect oceanic habitats of seabirds (O4). Overall, it will help identifying priority conservation areas across international boundaries, ie Marine Protected Areas. The project will also quantify any detrimental effects of research on such small seabirds and will assess restoration techniques that increase their breeding performance (O5), directly contributing to their effective management and conservation, both at land and at sea.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling