Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

DAiry Waste and REsidues upCYCLing into Microbial ProtEin

Alternativ tittel: DAiry Waste and REsidues upCYCLing into Microbial ProtEin

Tildelt: kr 3,4 mill.

Europa står overfor et stort problem med å skaffe nok protein. Dette skyldes at vi ikke produserer nok proteiner til å møte den økende globale etterspørselen. Å ikke ha nok protein påvirker både maten vi spiser, fôret vi gir til dyr og tingene vi lager. En måte å løse dette problemet på er å finne nye kilder til protein som vi kan bruke. Ved å finne ulike typer protein, kan vi sørge for at vi har nok til ulike formål. For eksempel er fôrindustrien sterkt avhengig av protein fra andre steder utenfor Europa. Men dette er ikke bærekraftig i det lange løp. Det er her DARE2CYCLE-prosjektet kommer inn i bildet. DARE2CYCLE er et internasjonalt prosjekt som har som mål å løse proteinproblemet i Europa og Norge på en smart måte. Prosjektet vil skape et nytt system der vi kan resirkulere kumøkk og sidestrømer fra melkeproduksjon og gjøre det om til noe nyttig: protein. Dette proteinet kan brukes i mat, fôr eller andre produkter, som emballasjematerialer. I DARE2CYCLE-prosjektet vil forskere fra Norge sammen med det norske meieriselskapet TINE for første gang utvikle en robust fermentering prosess for å gjøre næringsstoffer utvunnet fra kumøkk og sideprodukter fra melkeproduksjonen til høykvalitets sopprotein. Dette proteinet kan deretter brukes til å lage alle slags ting, fra fôr til emballasjematerialer. Ved å gjøre dette, vil DARE2CYCLE-prosjektet bidra til at Europa og Norge har nok protein på lang sikt, samtidig som de gjør den norske meieriindustrien mer bærekraftig.

DARE2CYCLE project will develop a novel biorefinery platform combining the recovery of carbon and nutrients from excess dairy side streams, waste milk and dairy manure with their upcycling into microbial protein (MP) to be used as alternative feed and food protein additives as well as building block for protein-based bioplastics to be used in food packaging applications. The DARE2CYCLE platform will target high product yields and quality while optimizing energy- and resource-efficiency to reduce GHG emissions and maximize profitability in crucially important agri-food sectors. DARE2CYCLE project will investigate, develop and integrate a series of innovative processes. In addition, the DARE2CYCLE platform will be systematically evaluated and improved by using computational experiments to explore the most promising system-level solutions. Finally, the integration of life cycle and techno-economic assessment and the engagement of pre- and post-farm gate stakeholders across the European dairy industry will ensure balanced and positive impacts across all dimensions of sustainability. Ultimately, by following a holistic system approach, the DARE2CYCLE project will demonstrate the production of sustainable and locally sourced alternative proteins directly from typically overabundant dairy waste and residues through energy-efficient, cost-competitive and cross-contamination safe recovery, upcycling and valorisation processes. DARE2CYCLE is highly ambitious project and to accomplish its main objectives, a complementary consortium of research and industry partners from five countries across Europe covering whole value chain was brought together.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram