Tilbake til søkeresultatene

JPIURBAN-Urban Europe

Scale-Up and Scale-Out Sharing Capacity for Sustainable Urban Transformation

Alternativ tittel: Skalering av delingsinitiativ og sirkulære løsninger i byer

Tildelt: kr 4,5 mill.

Deling av varer, infrastruktur og tjenester i byområder er avgjørende for å redusere utslipp og bruke knappe ressurser på en mer effektiv måte. TransScale-prosjektet (2024-2026) undersøker sirkulær- og delingsøkonomiske initiativ knyttet til ulike produkter – mat, byggematerialer, møbler, klær og elektronikk - i fire europeiske byer/byområder. TransScale studerer kommuner, frivillige organisasjoner og andre interessenters rolle i oppskalering og spredning av sirkulær- og delingsøkonomiske initiativ. Målet er å utvikle byenes kapasitet og evne til å ta del i sirkulær- og delingsøkonomien på nye områder, og å skalere opp eksisterende initiativ. TransScale undersøker hvordan lukke materialsløyfer i urbane områder, gjennom resirkulering og gjenbruk, reparasjon og reduksjon av materialer. Prosjektet stiller seg imidlertid kritisk til antagelser om rettferdighet og lavere karbonavtrykk i slike initiativ, og undersøker hvordan disse idealene kan oppfylles. Prosjektet starter med gjennomføring av framtidslaboratorier for å undersøke alternative framtider innen sirkulær- og delingsøkonomien. Disse alternative framtidene blir videre diskutert og videreutviklet i workshops med de som jobber i praksisfeltet. I casestudiene i prosjektet ser vi på roller, ressurser, maktfordeling, behov, forventninger, ideer og praksis hos utøvere som jobber med sirkulær- og delingsøkonomiske initiativ i de fire deltakerlandene. For å oppnå en bedre tverrsektoriell og politisk koordinering på dette feltet, vil TransScale gjennomføre politikklaboratorier med beslutningstakere, praktikere og forskere for å diskutere behov og politiske alternativ, hindringer og suksessfaktorer. Prosjektet skal også utvikle en metode basert på livsløpsanalyser for å studere miljøkonsekvenser av tiltakene. TransScale ledes av BA School of Business and Finance (Latvia). Prosjektpartnere: NIFU (Norge), Adam Mickiewicz University (Polen), Aalborg Universitet (Danmark), ArtSmart (Latvia), Asker kommune (Norge).

Cities face numerous challenges amplified by the scarcity of space, natural resources and the materials that are derived from them. In an urban context, the transition to a circular economy includes creating material loops through recycling and reuse, repair and reduction of material consumption. In all of these respects, the circularity and sharing of resources are particularly relevant and many such initiatives are growing all over the world. The TransScale project will develop capacities and study the roles of different stakeholders (municipalities, communities, NGOs and other urban stakeholders) in scaling up and scaling out urban circular and sharing economy initiatives while both slowing down, narrowing or closing material loops in urban areas and providing socio-economic services. TransScale will challenge ways of existing thinking, via Future Literacy Labs; sharing learning on new organisational forms and policy measures, via Policy Labs; establishing a bespoke learning platform that will out-last the project lifetime; and ????conducting selective material flow analyses of circularity and sharing models, for evaluation purposes. Through these means, ??TransScale aims to help develop and assess solutions that work across scales, locales, asset types and circularity and sharing economy models relevant to the reduction of resource consumption.

Budsjettformål:

JPIURBAN-Urban Europe