Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Committed to the responsible development of meat replacement products and practices

Alternativ tittel: Forpliktet til ansvarlig utvikling av kjøtterstatningsprodukter og -praksis ?

Tildelt: kr 2,3 mill.

Et redusert kjøttforbruk er en av de viktigste handlingene identifisert av norsk og internasjonal politikk for å redusere klimautslipp fra landbruket. En måte å sikre en slik overgang er kjøttalternativer, som plante- eller insektbaserte erstatninger, som har lavere klimapåvirkning, samt teknologisk dyrket syntetisk kjøtt. Men er folk i Europa klare til å inkludere alternative proteiner i kostholdet sitt? Mat er ikke bare kalorier og klima-utslipp: Det er kultur. comMEATted-prosjektet utforsker kjøtt og kjøtterstatning som sosial-kulturelle kostholdsoverganger, med fokus på Østerrike, Frankrike, Irland, Norge og Romania. comMEATted har ambisjoner om å bygge kunnskap rundt en ansvarlig produksjon, forsyning og forbruk av nye kjøtterstatninger i Europa, gjennom det å vurdere forbrukernes valg i en bredere sosial kontekst. Ved å gå utover enkle forbrukerstudier, utforsker comMEATted hvordan samfunnsmessige, kulturelle, regulatoriske, økonomiske, psykologiske og etiske, religiøse eller ideologiske forhold kan utforme kjøtterstatningspraksis i Europa. Vi kartlegger dermed en rekke faktorer som kan støtte sunne alternative proteiner i Europa. comMEATted engasjerer interessenter i matsystemet, og bygger mer kunnskap om narrativer og diskurser rundt kjøttalternativer som kommer fra: matindustrien, landbrukssektoren, forbrukerforeninger, forskere, religiøse og etiske aktører, media, innenriks og EU regulatorisk styring, diskurser om merking så vel som forbrukernes opplevde vitenskaps- eller ernæringsbaserte kunnskap rundt disse nye kjøtterstatnings produkter. Ved å tilby en sammenligning mellom nasjonale kontekster, informerer comMEATted nasjonale og europeiske interessenter, og spesielt beslutningstakere i Europa. En overgang til kjøttreduserende dietter kan skje på flere måter: comMEATted utforsker i hvilken grad (nytt) kjøtt vil være en del av det.

This project aims at answering the following question: Under which conditions are European consumers and stakeholders in five national contexts (Austria, France, Ireland, Norway and Romania) ready to opt for diets that include alternative proteins (cell-based, plant-based and insect-based meat)? It thus ambitions to build knowledge to facilitate a transition towards the responsible production, provision and consumption of novel meat replacements in Europe. Our project innovates by considering consumer choices in context: social, cultural, regulatory, economic, psychological and ethical, religious or ideological grounds because of complex food practices in Europe. Our objective is to thereby map a range of levers that may facilitate a transition to producing, making, selling, cooking and eating healthy alternative proteins in Europe. This proposal includes exploratory research engaging end-users: consumers but also all stakeholders in the food system. It also aims at building more knowledge on narratives and discourses around meat-alternatives promoted by stakeholders in various national contexts (the food Industry, the agricultural sector, consumers’ associations, scientists, religious and ethical communities, the Media), on the domestic and EU regulatory governance, on labelling as well as on consumers’ attitudes towards novel foods (considering their current food regime, trust in institutions and innovations, beliefs and values, psychological and other determinants). By offering a comparison between national contexts, it will better inform national and European stakeholders, in particular policy-makers. The consortium’s strength results from a strong and pluridisciplinary collaboration between partners from the five national contexts with socio-professional actors sitting on an advisory board.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram