Tilbake til søkeresultatene

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Climate Changes and Scent Heritage: The Urgent Need for Capturing and Preserving Olfactory Landscapes in a Changing World

Alternativ tittel: Klimaendringer og duftarv: Viktigheten av å samle inn og bevare duftlandskap i en verden i endring

Tildelt: kr 4,6 mill.

Klimaendringer forandrer verden, og med bakgrunn i dette har vi igangsatt prosjektet «SCENTinel» som har fokus på å bevare et viktig, men ofte oversett aspekt av kulturarven vår, nemlig vårt duftlandskap. Dufter, som er langt mer enn enkle aromaer, utgjør nøkkelen til vår kollektive hukommelse og identitet, og er forankret i naturlige miljø, ritualer og sosiale skikker. Raske klimaendringene truer disse duftopplevelsene, og vårt tverrfaglige team, med ekspertise innenfor nevrovitenskap, kulturstudier, kjemi og kunstig intelligens, har derfor satt seg fore å samle inn, digitalisere og bevare disse truede luktene. Parallelt med bevaringsinnsatsen, som tradisjonelt har vært forbeholdt visuelle og auditive minner, vil vi ved hjelp av innovative KI-baserte verktøy bane vei for en ny tilnærming for å dokumentere og reprodusere viktige duftopplevelser. Vi planlegger å identifisere og katalogisere viktige dufter på tvers av kontinenter, og ved hjelp av kunstig intelligens og NFT-teknologi ta vare på disse duftene i en sikker og desentralisert database. Prosjektet vil sikre bevaring av disse duftene, samt fremme en bredere anerkjennelse og forståelse blant publikum for betydningen av å ta vare på vår felles duftarv. Ved hjelp av KI vil vi modellere duftopplevelsene og identifisere de kjemiske komponentene duftene består av, slik at de også kan gjenskapes. Den innovative tilnærmingen sikrer at fremtidige generasjoner kan nyte disse duftopplevelsene, uavhengig av tilgang på nåværende ingredienser. For oss, er prosjektet mer enn en bevaringsinnsats, det er også en oppfordring til å anerkjenne og beskytte menneskehetens rike opplevelser som oppleves gjennom luktesansen. Gjennom prosjektet skaper vi et robust arkiv for vårt duftlandskap, og sikrer at fremtidige generasjoner arver og får tilgang til denne delen av vår kulturarv, beskyttet mot en stadig skiftende verden og effekten av klimaendringer.

In a world impacted by climate change, our project focuses on preserving olfactory landscapes, a vital yet overlooked aspect of cultural heritage. These scents, integral to natural environments, rituals, and social customs, are key to our collective memory and identity. Facing threats from environmental changes, our interdisciplinary team aims to capture, digitize, and preserve these endangered scents, employing neuroscience, cultural studies, and advanced technology. Our innovative Artificial Intelligence-based tool will document and reproduce these scents, akin to methods used for visual and auditory heritage. This initiative leads to holistic cultural preservation, allowing future generations to experience this crucial, at-risk facet of human heritage. It's a significant step in safeguarding our shared history's rich olfactory dimensions. By preserving these scents, we maintain the stories and essence of diverse cultures. This project isn't just about protecting scents, but the richness of human experience conveyed through smell. We're developing cutting-edge digital techniques for analysis, digitization, and synthesis of scents, pioneering in addressing climate change's impact on olfactory heritage. This project highlights the importance of olfactory experiences in our history and identity, showing how they can be lost due to environmental changes. We're contributing to a deeper understanding and appreciation of cultural heritage, ensuring the full spectrum of human experience, including influential scents, is preserved for future generations.

Budsjettformål:

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Finansieringskilder