Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

SBEP - Innovative design and operation for REE reduction and optimized lifetime for next generation offshore wind-based hydrogen production

Alternativ tittel: Innovativ design og drift for REE-reduksjon og optimalisert levetid for neste generasjon offshore vindbasert hydrogenproduksjon

Tildelt: kr 4,6 mill.

Visste du at fremtiden for fornybar energi ligger i å utnytte kraften fra havvind til å produsere hydrogen, kjent som grønt hydrogen? Denne innovative tilnærmingen har stor potensial for å oppnå målet om en karbonnøytral fremtid. Imidlertid er det noen utfordringer som må overkommes på veien. En slik utfordring innebærer bruken av sjeldne jordmaterialer (REE) i magnetene og katalysatorene som er nødvendige både for havvindturbiner og hydrogenproduksjon. Disse materialene er essensielle for effektiv drift av disse systemene. Imidlertid er det bekymringer knyttet til deres forsyning, da majoriteten av REE-produksjonen er konsentrert utenfor EU. Dette, kombinert med økende etterspørsel og geopolitiske spenninger, kan utgjøre en betydelig risiko for Europas forsyning av disse avgjørende materialene. Som et oppmerksomhetspunkt er produksjonen av REEs assosiert med betydelige miljøpåvirkninger. For hver tonn med REE som produseres, genereres det anslagsvis 2 000 tonn med giftig avfall, inkludert radioaktivt avfall. Tydeligvis er det avgjørende å finne alternativer til REEs for bærekraftig produksjon av grønt hydrogen. For å møte disse utfordringene har et konsortium av industrielle og forskningspartnere kommet sammen for å utvikle innovative løsninger gjennom INSPIRE-prosjektet. Blant målene til INSPIRE er å optimalisere designet av grønne hydrogenanlegg for å minimere bruken av REEs samtidig som effektivitet og levetid maksimeres. I tillegg har INSPIRE-prosjektet som mål å implementere kunstig intelligens (AI) teknologier for å optimalisere produksjonen av hydrogen fra havvindenergi. Videre vil INSPIRE levere veikart for reduksjon av REE og innovasjoner innen vind-hydrogen for interessenter og EU-politikere. INSPIRE-prosjektet, ved å kombinere havvindenergi med hydrogenproduksjon, kan skape flerbruksstrukturer som ikke bare genererer ren energi, men også reduserer, resirkulerer og gjenbruker materialer, samtidig som de tåler ekstreme miljøforhold.

In the green hydrogen - the hydrogen from renewable energy such as offshore wind - the rare earth materials (REE) play an important role in the magnet and catalyst needed for both offshore wind and the hydrogen production, respectively. The high production concentration, a growing Chinese domestic market demand and an increased worldwide geopolitical political tensions can pose a high supply risk for Europe. REE production comes also with significant environmental impacts. Some estimations show that for every ton of REE, 2,000 tons of toxic waste, including radioactive waste, are produced . Therefore, as a key pathway for the EU’s net zero commitment, hydrogen produced by wind energy’s potential needs to be fully unlocked. This requires disruptive technologies to achieve this goal. INSPIRE is born in response to the priority area “Development of offshore marine multi-use infrastructures to support the blue economy” to combine marine renewable energy constructions with hydrogen production, to develop multi-use structures and materials to reduce, recycle, reuse and being resistance to extreme environmental conditions. To reach these goals we have set up a consortium of industrial and research partners to optimize green hydrogen system design methodology with minimum REE, to deliver a reference design of an optimized open access 25x15 MW floating wind-hydrogen with minimized REE and optimized lifetime, to implement AI-based wind-hydrogen production optimization and to establish a pathway towards implementation in policy and industrial standards. The core ambition of INSPIRE is to deliver innovative optimized design for REE reduction, and AI-based optimized operation for integrated hydrogen-wind system as well as road maps for EU policy makers.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet