Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

SBEP - SEAFOODTURE, Integral valorisation of seaweed biomass for the development of sustainable, high nutritional quality food products

Alternativ tittel: SBEP- SEAFOODTURE utnyttelse av makroalger i næringsrike matprodukter

Tildelt: kr 3,4 mill.

Det globale matsystemet står overfor store utfordringer knyttet til klimaendringer, befolkningsvekst og miljø- og helsemessige faktorer. Matressursene våre utnyttes ikke effektivt nok, og usunne kostholdsvaner i det moderne samfunn har bidratt til en økning i kostholdsrelaterte kroniske sykdommer. Derfor er næringen stadig på leting etter nye ressurser som kan brukes til produksjon av mat. Tang og tare representerer et stort potensial som alternativ kilde til næringsrike produkter sett i fra flere perspektiv. Det er en råvare fra havet som potensielt kan bidra til å øke sjømatkonsumet i Norge. Siden tare dyrkes i havet, vil dyrkingen heller ikke gå på bekostning av landarealer. I dag er det i hovedsak karbohydrat-delen av tare som utnyttes kommersielt, og de øvrige bestanddelene er lite utnyttet. I dette SBEP-partnerskapsprosjektet, kalt SEAFOODTURE, har vi som mål å utnytte tare som en kilde til proteiner for å produsere bærekraftige matprodukter av høy ernæringsmessig kvalitet. Videre vil de polysakkaridrike restene som dannes gjennom prosessen bli utnyttet til å produsere biobaserte emballasjematerialer. Den proteinrike ingrediensen vil benyttes i utvikling av ulike næringsmidler der både ernæringsmessige kvaliteter, men også teknologiske egenskaper og aksept vil bli testet. Prosjektet består av partnere fra flere land som representerer både forskning, universiteter og industri. Kompetansen spenner fra dyrking av tare til prosessering og kvalitetstesting av næringsmidler. Gruppen representerer flere havområder i Europa, og vil se på både villfanget tare og dyrket tare fra disse områdene.

The global food system is currently facing great challenges, motivated by climate change, population growth, environmental and health-related concerns. Existing food resources are not efficiently exploited, and the unhealthy dietary habits of modern societies are leading to a dramatic increase in diet-related chronic diseases. The food industry is actively looking for new food sources with added health benefits. In particular, alternative non-animal-based protein sources are of interest to comply with special dietary habits and promote healthier and more diversified diets. Seaweeds present great potential as alternative sources of dietary proteins, being also rich in polysaccharides with remarkable functional and health-related properties. Currently, seaweeds are mostly used in the food industry to extract polysaccharides, whilst other seaweed components are less exploited. In SEAFOODTURE, we aim to valorize the whole seaweed biomass as a source of alternative proteins to produce sustainable, high value and high nutritional quality food products, while utilizing the polysaccharide-rich residues generated through the process to produce bio-based packaging materials. The consortium is composed of research institutions and SMEs from European countries covering different sea basins, and the project will explore cultivated and wildly harvested seaweeds accessible in these regions. The Norwegian partner SINTEF Ocean will lead the work package dedicated to developing food prototypes incorporating protein-rich ingredients from seaweed. All partners will be involved in evaluation of the environmental, nutritional, and socio-economic footprints of the developed processes and products. In parallel, all partners will be involved in effective and impactful dissemination and communication of project outputs to relevant, diverse stakeholders to create scientific, social and commercial value.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning