Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

2nd Tax Transparency Conference

Alternativ tittel: Den andre konferansen om skattetransparens

Tildelt: kr 29 999

Unndragelse og unngåelse av skatt er et globalt problem som fratar regjeringer og samfunnet som helhet betydelig inntekt som er nødvendig for å finansiere offentlige goder. OECD argumenterer at åpenhet om skatt er et nøkkelverktøy for å takle skatteunndragelse og -unngåelse. Som et resultat har flere initiativ for skattetransparens blitt lansert. I tillegg til politikere krever også investorer nå økende åpenhet om skatteinformasjon. Siden skatt representerer en stadig viktigere del av selskapets bærekrafts-agenda, er dette i tråd med aksjeeieres generelle fokus på selskapets initiativer for miljø, sosiale forhold og styring (ESG). Representanter fra akademia, og industri og regjeringen vil komme sammen for å diskutere fordelene og begrensningene ved eksisterende initiativ for skattetransparens og hvordan fremtiden for åpenhet rundt skatt vil se ut.

I am applying for funding needed to support the organization of the 2nd tax transparency conference on December 3, 2024. The event will be hybrid and will take place on campus at NHH Norwegian School of Economics and online via zoom. Overall, the topic of this conference will be about tax transparency as an effective tool to reduce tax avoidance and evasion. Tax avoidance and evasion is a global problem which deprives governments and society as a whole of the substantial revenue highly needed to finance public spending. As stated by the OECD, tax transparency is a key policy tool to tackle tax evasion and avoidance. As a result, several tax transparency initiatives have been launched. Beyond policymakers also investors are increasingly demanding more disclosure of tax information. This is inline with the overall focus of shareholders on company’s environmental, social, and governance (ESG) initiatives since tax represents an increasingly important component of a company’s ESG agenda. The payment of taxes is a powerful indicator of the financial impact a company has on society and recent shareholders’ voting behavior demonstrated the necessity of companies to provide more information on their tax payments and tax risk profile.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet