Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

Id.nr. 4580 UVSonic - LED light concentration and ultrasound immobilization of salmon lice in fish cages

Alternativ tittel: Id.nr. 4580 UVSonic - tiltrekning og uskadeliggjøring av lakselus med hhv. LED lys og ultralyd i merder

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektnummer:

351793

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Prosjektet har som hovedmål å tiltrekke og uskadeliggjøre lakselus med hhv. LED lys og ultralyd i laksemerder. Det er basert på et samarbeid mellom bedriftene Sofchem (SOF), Frankrike og Bio Marine (BIO) med Høgskulen på Vestlandet (HVL) som forskningspartner. Prosjektet er finansiert gjennom EUROSTAR-programmet og vil pågå 1.mars 2024 – 1. mars 2026. Planlagt gjennomføring: - Nødvendig lysjustering for å optimalisere den mest effektive lysstyrken og lysspekteret for tiltrekning av lus - Integrering av ultralydsystemet for å maksimere dødeligheten av lus innen frekvensområdet 20-50 kHz i løpet av 1 til 60 minutter. Her inngår også best posisjonering av ultralyd-transduserne sammen med UV-C enhetene i behandlingsområdet. - Justering og sammenstilling av UV-C systemet for å integrere alle nødvendige tester for å oppnå optimal lysstyrke og lysintensitet i forhold til realistisk eksponeringstid av lus i behandlingsområdet - Realisering av behandlingsarealet innebærer design og testing av en mekanisk enhet som integrerer de tre foregående del-enhetene og som definerer nødvendig volumbehov for lusebehandlingen - Integrering. Montering av samtlige fire del-enheter til et endelig produkt og utvikle et komplett HMI (human-machine interface) som fungerer «interoperativt». Systemet vil også bli testet i ei kommersiell merd - Formidling. Presentasjon av planer for kommersialisering av UVSonic i Norge, UK, Chile og Canada i perioden 2026-30 og kommunisere med lakseindustrien og interessenter, og samtidig beskytte vår nyutviklede teknologi og investeringer - Drift/koordinering. Vurdere progresjonen til den enkelte prosjektpartner i forhold til vedtatte målsetninger og leveranser. Lederen av de ulike arbeidspakkene vil godkjenne alle anskaffelser og utgifter, gjennomføre nødvendig rapportering for Eurostar-prosjekter, aktivt overvåke risiko og hindringer, og om nødvendig, gjøre endringer av den opprinnelige arbeidsplanen.

Prosjektet er basert på et samarbeid mellom bedriftene Sofchem (SOF), Frankrike og Bio Marine (BIO) med Høgskulen på Vestlandet (HVL) som forskningspartner. Prosjektet er finansiert gjennom EUROSTAR-programmet og vil pågå 1.mars 2024 – 1. mars 2026. Planlagt gjennomføring: - Nødvendig lysjustering for å optimalisere den mest effektive lysstyrken og lysspekteret for tiltrekning av lus - Integrering av ultralydsystemet for å maksimere dødeligheten av lus innen frekvensområdet 20-50 kHz i løpet av 1 til 60 minutter. Her inngår også best posisjonering av ultralyd-transduserne sammen med UV-C enhetene i behandlingsområdet - Justering og sammenstilling av UV-C systemet for å integrere alle nødvendige tester for å oppnå optimal lysstyrke og lysintensitet i forhold til realistisk eksponeringstid av lus i behandlingsområdet - Realisering av behandlingsarealet innebærer design og testing av en mekanisk enhet som integrerer de tre foregående del-enhetene (lys for lusetiltrekning, ultralyd & UV-C lys) og som definerer nødvendig volumbehov for lusebehandlingen - Integrering. Montering av samtlige fire del-enheter til et endelig produkt og utvikle et komplett HMI (human-machine interface) som fungerer «interoperativt». Systemet vil også bli testet i ei kommersiell merd - Formidling. Presentasjon av planer for kommersialisering av UVSonic i Norge, UK, Chile og Canada i perioden 2026-30 og kommunisere med lakseindustrien og interessenter, og samtidig beskytte vår nyutviklede teknologi og investeringer - Drift/koordinering. Vurdere progresjonen til den enkelte prosjektpartner i forhold til vedtatte målsetninger og leveranser. Lederen av de ulike arbeidspakkene vil godkjenne alle anskaffelser og utgifter, gjennomføre nødvendig rapportering for Eurostar-prosjekter, aktivt overvåke risiko og hindringer, og om nødvendig, gjøre endringer av den opprinnelige arbeidsplanen.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet