Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimafestivalen Varmere Våtere Villere 2024

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektnummer:

351814

Prosjektperiode:

2024 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

En bred allianse fra sivilsamfunn, næringsliv, akademia og lokale myndigheter arbeidet gjennom hele 2021 med konseptet for klimafestivalen Varmere Va°tere Villere. Vi har på rekordtid klart å etablere en ny møteplass for klimakunnskap og -diskusjon, og vil strategisk jobbe videre med å bygge en nasjonal og internasjonal møteplass for alle som er interessert i klimaspørsmål. I løpet av noen år skal festivalen være en selvsagt destinasjon for alle som jobber med og er interessert i klimaspørsmål i Norge. Festivalen er på vei til å bli en årlig samlingsplass som skaper stor verdi for regionen. Det legges opp til både dagtids- og kveldstidsprogram, der mye av dagtidsprogrammet arrangeres av våre samarbeidspartnere. Mellom 130-150 bidragsytere har stått på scenen på kveldstid de første årene, fordelt på nærmere 50 programposter. Festivalen har hatt omtrent 3000 besøkende totalt hvert år. Varmere Våtere Villere skal være en a°rlig begivenhet og arrangeres neste gang 13.-15. mars 2024. Programmet foregår på flere ulike scener, og publikum kan selv velge hvilke programsesjoner som er mest aktuelle for dem. Både problemstillingene knyttet til klimakrisen og potensielle løsninger blir satt i søkelyset. På scene kan publikum se alt fra forskningsforedrag, presentasjoner, samtaler, politiske debatter, samt mer underholdningspregede innslag. Å gjøre festivalen til en tverrfaglig møteplass har vært et grunnleggende mål. Forskere fra forskjellige fagfelt, både innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora inviteres med i samtaler, noe som gir stor merverdi både for forskningsmiljøene de representerer, og for publikum. I tillegg er klimafestivalen et skjæringspunkt mellom forskning, formidling, politikk, næringsliv og aktivisme, noe som gir forskningsmiljøer mulighet til å nå ut til et bredt publikum. Nå ønsker vi både å styrke forskningsformidlingen på festivalen, og legge til rette for mer internasjonalt samarbeid og deltakelse.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima